Search

Kako se spopadamo s konstantnimi spremembami v oskrbovalni verigi I Pogled s strani našega supply chain managerja

Oskrbovalna veriga je mreža organizacij, ljudi, dejavnosti, informacij in virov, ki sodelujejo pri ustvarjanju in dobavi izdelka. Povezuje vse dejavnosti, ki so vključene v pridobivanje materialov, proizvodnjo in sestavljanje, skladiščenje in distribucijo ter dostavo končnega izdelka strankam.

Oskrbovalna veriga se začne s pridobivanjem materialov, nato s procesom predelave teh materialov v končni izdelek in nazadnje z dostavo tega izdelka stranki. Na tej poti sodeluje veliko različnih udeležencev, kot so dobavitelji, proizvajalci, distributerji, ponudniki logističnih storitev in trgovci na drobno.

Učinkovito upravljanje oskrbovalne verige vključuje usklajevanje in povezovanje teh dejavnosti za zmanjšanje stroškov in optimizacijo celotnega delovanja le te. To vključuje dejavnosti, kot so napovedovanje povpraševanja, upravljanje zalog in logistično načrtovanje ter upravljanje odnosov z dobavitelji.

V zadnjih letih postaja upravljanje oskrbovalne verige v KingsBoxu vse pomembnejše. Prav tako se je okrepila globalna konkurenca in pospešil se je tempo poslovanja. Vedno smo pod pritiskom, da izdelke dobavljamo hitreje, ceneje in bolj kakovostno, kar zahteva učinkovito in uspešno upravljanje oskrbovalne verige.

Oglejmo si, kako se pri KingsBoxu soočamo z oskrbovano verigo, da pravočasno dobavimo vso opremo in jo uspešno dostavimo našim strankam.

Tri veje dobavne verige pri KingsBoxu

Nabavni oddelek – ekipa, ki dobavlja prave izdelke

Oddelek za nabavo, je področje v podjetju, ki je odgovorno za nabavo blaga in storitev, potrebnih za delovanje organizacije. Glavna naloga nabavnega oddelka je nakup pravih izdelkov ob pravem času, v pravi količini in po pravi ceni.

Nabava v KingsBoxu je odgovorna za različne naloge, med drugim za:

 • ugotavljanje nabavnih potreb
 • iskanje in prepoznavanje potencialnih dobaviteljev
 • pogajanja o cenah in pogojih z dobavitelji
 • oblikovanje in upravljanje nabavnih naročil
 • usklajevanje z logistiko in prevozom za zagotovitev pravočasne dobave blaga
 • upravljanje ravni zalog in sledenje naročilom
 • vzdrževanje odnosov z dobavitelji
 • reševanje težav, povezanih s kakovostjo ali dobavo blaga

Tesno sodelujemo z drugimi oddelki, kot so proizvodnja, logistika in finance, da bi zagotovili pravočasno in učinkovito izpolnjevanje nabavnih potreb podjetja.

Logistika – zagotavlja pravočasne dostave izdelkov na pravo lokacijo

Nanaša se na usklajevanje in upravljanje transporta blaga in materialov. To vključuje načrtovanje, izvajanje in nadzor (stroškovno) učinkovitega pretoka materiala, zalog v procesu in končnih izdelkov od izvorne točke do stranke.

Glavni cilj je zagotoviti, da so pravi izdelki dostavljeni na pravo mesto, ob pravem času in v pravi količini.

To lahko vključuje različne naloge, kot so:

 • prevoz blaga od dobaviteljev do skladišč ali proizvodnih obratov
 • skladiščenje in upravljanje zalog
 • načrtovanje in razporejanje dobav strankam
 • usklajevanje s prevoznimi podjetji ali tretjimi ponudniki logističnih storitev
 • upravljanje vračanja in odlaganja blaga
 • upravljanje pretoka blaga v verigi
 • upravljanje sledenja in dokumentiranja blaga med prevozom

Pri nas imamo učinkovite logistične storitve, ki pomagajo povečati učinkovitost, zmanjšati stroške in izboljšati zadovoljstvo strank.

Skladišče – shranjevanje in priprava opreme za dostavo do končnih strank

KingsBoxovo skladišče je namenjeno shranjevanju in manevriranju z materiali, opremo in končnimi produkti, ki so vezani na pakiranje in končno dostavo. Skladiščimo materiale kot so karton, plastični in jekleni deli in ne nazadnje vsa kupljena ali proizvedena oprema.

Skladiščimo tudi dokončane proizvode, torej že zapakirane izdelke pripravljene na dostavo strankam. Kingsboxovo skladišče vključuje specifične oddelke za pakiranje, sestavljanje izdelkov, kontroling kakovosti in management zaloge.

Nakladalne postaje nam dobro služijo za učinkovito in pretočno prejemanje ter odpošiljanje produktov. Pri tem so nam v pomoč tudi (paletni) viličarji za premikanje produktov po objektu oziroma do točke, kjer se blago naklada v ali iz tovornjaka.

Že nekaj let nam moderne tehnologije in avtomatizacije dobro služijo in konstantno izboljšujejo učinkovitost, natančnost in sledljivost. To so razne črtne kode in celovita programska oprema za upravljanje skladišča.

KingsBox in oskrbovalna veriga v času pandemije Covida-19

Pandemija je povzročila precejšnje motnje v kontejnerskem ladijskem prometu. Glavne težave so bile slednje:

 • Preobremenjenost pristanišč: Številna pristanišča po svetu so se soočila s hudimi zastoji, ki so posledica zmanjšane zmogljivosti zaradi ukrepov socialne distanciranosti, povečanega povpraševanja po blagu in pomanjkanja razpoložljivih tovornih zabojnikov. To je povzročilo zamude pri natovarjanju in raztovarjanju ladij ter podaljšanje dobavnih rokov za tovor.
 • Pomanjkanje opreme: Zaradi pandemije je prišlo do pomanjkanja tovornih zabojnikov, veliko zabojnikov je obtičalo v pristaniščih ali pa so jih dobavitelji zadržali na kraju izvora. To je povzročilo ozko grlo v dobavni verigi in povečalo stroške za ladjarje.

Pandemija je povzročila velike motnje v svetovnih dobavnih verigah, saj so se številne tovarne zaprle ali delovale z zmanjšano zmogljivostjo. To je povzročilo upočasnitev proizvodnje ter neravnovesje med povpraševanjem in ponudbo blaga, kar je povzročilo višje cene prevoza in težave pri zagotavljanju ladijskega prostora.

Številne ladijske družbe so zmanjšale število plovb, da bi obvladale vpliv pandemije, kar je povzročilo zmanjšanje zmogljivosti in večjo konkurenco za ladijski prostor.

Logika v ozadju je torej: preobremenjenost pristanišč in pomanjkanje opreme povzroči, da je tovor zadržan v pristanišču ali na terminalu, kar vodi v povečanje stroškov, ki nastanejo zaradi zastaranja blaga in zadrževanje blaga na licu mesta.

Prehod na LCL pošiljanje v času pandemije

LCL “Less than Container Load” shipping je metoda, kjer več majhnih naročil od različnih strank združijo v samo en kontejner. Ta metoda je nasprotje FCL shippinga (Full Container Load), kjer ena stranka najame celoten kontejner samo za svojo ekskluzivno uporabo.

Prehod na LCL shipping je za nas imel kar nekaj prednosti:

 • Zmanjšanje stroškov: Stroški pošiljanja LCL so običajno nižji od stroškov pošiljanja FCL, saj se stroški zabojnika in prevoza razdelijo med več strank.
 • Večja prilagodljivost: Pošiljanje LCL podjetjem omogoča pošiljanje manjših količin blaga, zato je primernejše za podjetja z manjšim obsegom ali manj pogostimi potrebami po pošiljanju.
 • Dostop do novih trgov: Prevoz LCL lahko podjetjem omogoči dostop do novih trgov, ki bi bili z uporabo prevoza FCL sicer stroškovno nesprejemljivi.

Kljub temu, pa so se pojavile tudi potencialne slabosti, ki jih je bilo treba vzeti v zakup:

 • Podaljšani dobavni roki: Natovarjanje in raztovarjanje tovora v pristaniščih lahko dodatno podaljša čas.
 • Povečano tveganje poškodb: Pri pošiljkah LCL je lahko tveganje za poškodbe večje, saj se tovor združuje z drugimi pošiljkami in se ga pogosto preklada.
 • Omejen nadzor nad časovnim razporedom dostave: Pri prevozih LCL imajo podjetja morda manj nadzora nad časovnim razporedom dostave, saj ga določi ladijski prevoznik.

Na splošno je bil LCL shipping stroškovno učinkovita in prilagodljiva opcija za podjetja z manjšim obsegom ali manj pogostimi potrebami po prevozu, vendar je pomembno, da pred prehodom s FCL na LCL pretehtate prednosti in slabosti za vaše podjetje ter razumete morebitne vplive na čas izvedbe, urnike dostave in ravnanje s tovorom.

Povečano sodelovanje z lokalci in ostalimi EU dobavitelji

Med pandemijo se je ta strategija izkazala za odlično alternativo in taktično rešitev – pri nas še posebej zaradi:

 • Skrajšanih dobavnih rokov

Lokalni dobavitelji so pogosto uspeli dobaviti dobrine hitreje kot bolj oddaljeni dobavitelji. Skrajšanje rokov dobave in povečana učinkovitost nam je bila v veliko pomoč.

 • Izboljšane komunikacije

Z lokalci je bila komunikacija in koordinacija olajšana in s tem so se zmanjšala tveganja napak in nesporazumov. Z roko v roki se je izboljšala tudi kvaliteta dostavljenih produktov.

 • Zmanjšanih stroškov transporta

Pot blaga od lokalnih dobaviteljev do naših prostorov se je precej skrajšala. Zmanjšana kilometrina nam je zreducirala stroške in povečala profitabilnost.

 • Povečane pomoči lokalnemu gospodarstvu

Z uporabo lokalnih dobaviteljev je podjetje podpiralo lokalno gospodarstvo, kar je bilo koristno za skupnost in ugled podjetja.

 • Večje odzivnosti na spremembe v povpraševanju

Lokalni dobavitelji se bolje odzivajo na spremembe povpraševanja, saj so bližje podjetju in se lahko hitreje prilagodijo.

 • Večjega nadzora nad dobavno verigo

Zagotovili smo večji nadzor nad svojo dobavno verigo, kar nam je omogočilo natančnejše spremljanje in upravljanje proizvodnega procesa.

 • Večja odpornost na motnje v oskrbovalni verigi

Izbira lokalnih dobaviteljev je pomagala ublažiti vpliv motenj v verigi, ki so jih povzročili dejavniki, kot so naravne nesreče, plovilo Evergreen, ki je blokiralo ves promet v Sueškem prekopu, zaprtje pristanišč ali pandemije, saj je bilo manj verjetno, da se bi jih ti dogodki dotaknili in prizadeli.

Pomembno je vedeti, da glede na vrsto izdelkov, ki jih podjetje proizvaja, ni vedno moč sodelovati izključno z lokalnimi dobavitelji. V nekaterih primerih to ni rešitev, vendar njihova uporaba, kadar koli je to mogoče, prinese številne koristi za podjetje in lokalno skupnost.

Povzetek

Kot lahko vidite, je oskrbovalna veriga zelo zanimiva, razgibana in raznolika tema. Izboljšanje na tem področju je ena od naših glavnih prednostnih nalog, saj je zelo pomembno, da pravočasno proizvedemo in dostavimo kakovostno opremo. Naša ekipa se vsak dan sooča z različnimi izzivi in vedno išče načine za izboljšave in pogajanja, da bi bile naše stranke bolj zadovoljne in da bi presegli njihova pričakovanja.

Thanks!

Please enter your email and we will send you the catalog on email!