Search

Kako poteka razvoj v KingsBoxu? I Poglejmo si proces razvoja izdelka z Denisom Štajdoharjem

Porodi se ti super ideja – prepričan si, da bi tvoj produkt bil na trgu zelo uspešen. A kaj zdaj?  Proces razvoja izdelka lahko postane precej kompleksen, odvisno od vrste izdelka, velikosti projekta in ostalih dejavnikov.

Katera vprašanja si je ključno zastaviti v samem začetku?

Preded začetom je ključno, da imamo jasno idejo o izdelku, trgu in potencialnih kupcih. Pri tem nam pomagajo odgovori na ta vprašanja:

 1. Kateri problem ali potrebo moj produkt rešuje?
 2. Kdo so moji ciljni kupci?
 3. Kdo je moja konkurenca in kaj ponuja?
 4. Kakšno je povpraševanje na trgu po rešitvi, ki jo ponujam?
 5. Kakšni so proizvodni in razvojni stroški?
 6. Kakšne so potencialne grožnje in tveganja pri razvoju in lansiranju produkta?
 7. Kakšen budget in časovni okvir imam za celoten proces?

Lahko bi rekli, da je to predpogoj za razvoj in lansiranje uspešnega in donosnega produkta. Potrebno se je zavedati tudi izzivov, ki se najpogosteje pojavijo v samem procesu.

Najpogostejši izzivi, ki se pojavijo v procesu razvoja

 • Usklajevanje različnih izdelkov in strokovnjakov: Čim je izdelek nekoliko kompleksnejši, bo ena sama oseba težko opravila vse naloge. Pri razvoju morajo sodelovati različni strokovnjaki in oddelki v podjetju. V proces so vključeni oddelki raziskave in razvoja, oblikovanja, proizvodnje, marketinga in prodaje, pri čemer se pojavi izziv usklajevanja, saj lahko obstajajo različni interesi in cilji teh skupin.
 • Omejitve časa in proračuna: Kompleksni izdelki zahtevajo veliko več časa in denarja, kar lahko hitro postane izziv pri doseganju ciljev razvoja izdelka. Če si vzamemo preveč časa za celoten proces, nas lahko konkurenca hitro prehiti in povozi do tedaj vloženo delo. Konkurenco, dogajanje in spremembe na trgu moramo imeti pod budnim očesom.
 • Tehnične zahteve in kompleksnost izdelka: Nekateri izdelki zahtevajo visoko stopnjo tehničnega znanja za njihov razvoj. Uporabiti je treba specializirana orodja in tehnologije, kar izdelku lahko bistveno poviša lastno ceno in s tem tudi bodočo prodajno ceno.
 • Skladnost s predpisi in standardi: Država oziroma Evropska Unija postavi določene zakone, predpise in standarde, ki jih podjetja morejo dosegati in uresničevati. Zagotavljanje skladnosti z raznimi varnostnimi in okoljskimi predpisi ter standardi kakovosti povečuje kompleksnost procesa.
 • Potreba po prilagajanju spremembam: Ker se od zasnove ideje do lansiranja produkta lahko zavleče in preteče daljše obdobje, kot smo pričakovali, je bistveno, da našo rešitev adaptiramo in nadaljni razvoj prilagodimo skladno s spremembami na trgu, z notranjimi razvojnimi cilji ali pa na podlagi povratnih informacij strank.

Skupaj z drugimi dejavniki ti izzivi prispevajo h kompleksnosti procesa razvoja izdelka. A kljub temu se lahko s pravilnim upravljanjem projektov, uporabo ustreznih metodologij ter sodelovanjem med oddelki in strokovnjaki ognimo potencialnim kiksom ter nevarnostim.

Kaj pravi naš strojni inženir o razvoju fitnes naprav?

Ko smo povprašali našega strojnega inženirja, kako bi opisal proces razvoja nove fitnes naprave, je vse skupaj precej poenostavil: »Odločimo se, kaj bo naslednja naprava, ki jo bomo razvili, nato opravimo vse potrebne raziskave, meritve, izračunamo vsako silo in kote, razmislimo o biomehaniki in na zadnje začnemo načrtovati.« No, vzemimo v zakup, da je naš Denis razvil že kar nekaj naprav ter izdelkov in je pri tem že pravi stručko. A vse skupaj ne poteka tako gladko in enostavno. Poglejmo si bolj podrobno, kako se procesi pri nas dejansko odvijajo.

The Mad King Leg Press

Kako prideš do ideje?

»Vedno so mi dovolili, da razvijem, kar želim, zato se mi je ob gledanju Transformer filmov zdelo kul, da navdih črpam kar od tam in to preslikam na naše naprave.« Se je pošalil Denis.

Crazy Queen Leg Extension

Ne, pravzaprav gre tako: Dobra evidenca idej je pri nas ključna, saj te priletijo iz več različnih kanalov. V podjetju se zbira in vodi evidenco vseh idej, ki se kdajkoli porodijo. Nekatere so pridobljene na podlagi lastnih izkušenj, druge so podane s strani uporabnikov, tretje so rezultat nenehnega raziskovanja trga in želje po inoviranju ter izboljšanju obstoječih produktov na trgu.

Postavitev ustreznih ciljev je temelj za nadaljen razvoj

Na začetku vsakega tromesečja, se v podjetju znotraj vsakega oddelka zastavi cilje kaj se želimo doseči. V razvojnem oddelku, se tako na podlagi stanja na trgu, povpraševanja ter širjenja obstoječe ponudbe sestavi seznam izdelkov, ki se jih bo razvijalo v obstoječem kvartalu. Projekte se dodeli članom razvojne ekipe, ti pa so potem odgovorni za celoten proces razvoja izdelka – povedano drugače, idejo na papirju morajo pripeljati do lansiranja izdelka in prodaje.

Pred pričetkom izvedemo »Design Brief« ali razvojni povzetek

Pred pričetkom razvoja posameznega izdelka, se skliče sestanek, rezultat zadnjega je tako imenovani oblikovalski (razvojni) povzetek (ang. Design Brief), v katerem so po določenih merilih zapisani predlogi, želje, zahteve, primeri dobre prakse, ki služijo kot vodilo za oblikovanje oz. razvoj novega izdelka.

Proces razvoja kot design thinking; metoda petih faz

Sledi razvoj samega izdelka. Za proces razvoja izdelka se uporablja »stanfordska metoda«, bolj znana pod imenom »Design Thinking«, ki uporablja pristop kreativnega reševanja problemov in v ospredje postavlja uporabnika in njegove potrebe. Ta metoda zajema pet faz:

 1. Empatija: Za pridobivanje empatije je potrebno opazovanje uporabnikov v okolju, kjer se bo izdelek uporabljal, izpraševanje uporabnikov glede izkušnje uporabe podobnih izdelkov in lastne izkušnje, katere temeljijo na lastni angažiranosti uporabe izdelkov.
 2. Definiranje problema: Ta proces temelji na podlagi sintetiziranja oz. združevanja informacij, pridobljenih na osnovi empatije.
 3. Ideacija: generiranje čim večjega števila morebitnih rešitev za zastavljen problem. Razmišljanje na široko in izven okvirjev. Pri ideaciji uporabljamo različna orodja. Začne se preprosto s svinčnikom in skicirko, kjer se izdelek ročno zriše z namenom generiranja čim večjega števila konceptov. Sledi podrobnejša dodelava najobetavnejšega koncepta ter generiranje 3D modela v programskem okolju SolidWorks.
 1. Prototip: Najučinkovitejši način preverjanja rešitev je testiranje. Izdelava prototipa – popolnoma funkcionalnega ali zelo preprostega – služi za pridobitev vpogleda v celotni oblikovalski proces in postavi idejne rešitve na preizkus.  Večina izdelkov razvitih v našem podjetju, je izdelana iz konstrukcijskega jekla, bodisi pločevine ali raznih cevi in profilov. Prevladujejo postopki obdelave kot so laserski razrez na ploskovnem ali cevnem laserju, upogibanje pločevine, varjenje (MIG, MAG; TIG), struženje, vrtanje, vrezovanje navojev, kromanje, cinkanje, prašno barvanje, itd.
 1. Testiranje idejnih rešitev lahko poteka skozi celoten oblikovalski proces, najpogosteje pa se izvaja po izdelavi prototipa. Testira se delovanje in funkcionalnost izdelka, nosilnost, stabilnost ter ergonomska ustreznost.

Kadar v podjetje prispejo vse komponente potrebne za sestavo prototipa, jih pristojni razvojnik pregleda in preveri ustreznost izdelave. Sledi sestavljanje prototipa in testiranje, ki je razdeljeno na 3 faze:

 • Sestavljanje in ustreznost
 • Nosilnost, stabilnost in varnost
 • Funkcionalnost in uporabnost

Prodajniki in drugi zaposleni morajo poznati funkcionalnosti izdelkov

Razvit izdelek se interno predstavi zaposlenim, da smo vsi na tekočem z obstoječo ponudbo in namembnostjo izdelkov. Glavni fokus je na prodajnem oddelku, kajti prodajniki so tisti, ki ponujajo in predstavljajo izdelek potencialnim strankam. S tem se tudi zaključi glavno delo razvojne ekipe glede dotičnega izdelka. V nadaljnje pa razvojna ekipa ostaja na voljo za reševanje morebitnih nastalih težav in za razna vprašanja ter podporo prodajni ekipi oz. vsem oddelkom v podjetju.

Od tu naprej prevzame stvari v svoje roke marketing s fotografiranjem izdelkov, kreiranjem video vsebin, predstavitvi izdelkov končnim kupcem in oglaševanjem ter kampanjami.

Za zaključek bi izpostavili prijetno misel našega razvojnika Denisa, ki je na svoji Mad seriji fitnes izdelkov prav gotovo pustil pečat: »Želim spremeniti fitnes industrijo in z Mad serijo sem korak bliže temu cilju.«

Na naši spletni strani si lahko ogledaš Mad serijo izdelkov – zadnja izmed njih je naprava Chest press Savage prince. Poglej si tudi video o poteku razvoja te naprave.

Chest Press Savage Prince
Sommario
Od gole ideje do končnega izdelka | Kako poteka razvoj v KingsBoxu?
Nome articolo
Od gole ideje do končnega izdelka | Kako poteka razvoj v KingsBoxu?
Descrizione
Preden začneš s procesom razvoja, je ključno, da imaš jasno idejo o izdelku, trgu in potencialnih kupcih. Smotrno se je vprašati in si odgovoriti na določena vprašanja. Lahko bi rekli, da je to predpogoj za razvoj in lansiranje uspešnega in donosnega produkta. Potrebno se je zavedati tudi izzivov, ki se najpogosteje pojavijo v samem procesu. Pri razvoju izdelka se pogosto pojavlja 5 izzivov, ki skupaj z drugimi dejavniki prispevajo h kompleksnosti procesa razvoja izdelka. A kljub temu se lahko s pravilnim upravljanjem projektov, uporabo ustreznih metodologij ter sodelovanjem med oddelki in strokovnjaki ognimo potencialnim kiksom ter nevarnostim. Kako slednje obvladujemo pri Kingsboxu?
Autore
Nome autore
KingsBox
Logo

Thanks!

Please enter your email and we will send you the catalog on email!