Zoek

THE MAD KING – beenpers voor koninklijke benen

In de fitnesswereld wordt de squat beschouwd als de “koning” van alle oefeningen, omdat hij de grootste fysieke fitheid vereist. De squat is namelijk een van de zogenaamde complexe oefeningen, omdat de uitvoering ervan verschillende spiergroepen activeert die samen bijdragen tot het correct uitvoeren van de oefening.

Omdat de squat zo’n complexe oefening is die een goede vorm en conditie vereist, kan niet iedereen hem om veiligheidsredenen uitvoeren. Dit betekent echter niet dat het trainen of versterken van de beenspieren moet worden opgegeven. Het is bekend dat de beenspieren de grootste spiergroep in het menselijk lichaam vormen en dus een zeer belangrijke rol spelen bij sportactiviteiten, maar ook in het dagelijks leven.

Het goede nieuws is dat er een geweldig alternatief voor de squatoefening bestaat. Het is een fitnessapparaat voor krachttraining dat speciaal is ontworpen om de beenspieren te versterken waarop een leg pass-oefening wordt uitgevoerd. Met zijn hulp simuleert de trainee de squatoefening op een veilige en zeer gecontroleerde manier. Het toestel is geschikt voor gebruikers die veilig en gemakkelijk willen trainen, maar tegelijkertijd nog niet bedreven genoeg zijn in het uitvoeren van squats, herstellende zijn van een blessure of de beenspieren volledig willen isoleren voor de meest optimale versterking van deze laatste en dergelijke.

Het is bekend dat elke persoon een dominante kant van het lichaam heeft, waarmee hij in staat is een groter deel van de belasting te overwinnen (bv. de rechterarm/het rechterbeen is in staat een grotere belasting te overwinnen dan de linker). Zo is het idee ontstaan om ons toestel zo te ontwerpen dat de gebruiker een leg press oefening kan uitvoeren met beide benen tegelijk, maar afzonderlijk voor elk been. Op die manier kunnen de spieren in een individueel been volledig worden geïsoleerd en kan bijgevolg worden voorkomen dat het dominante been het grootste deel van de belasting op zich neemt, waardoor het nog sterker wordt en het verschil tussen de benen groter wordt.

Het ontwerpproces

Het ontwerpproces van het apparaat werd uitgevoerd volgens de bekende “Design Thinking”methode van Stanford, die is onderverdeeld in 5 opeenvolgende fasen: empathie, probleemstelling, ideevorming, prototypevormen en testen.

Inlevingsvermogen is de eerste en waarschijnlijk een van de belangrijkste fasen van het hele ontwerpproces. In deze fase is het noodzakelijk zich te identificeren met de eindgebruikers, hun ideeën, behoeften en verlangens met betrekking tot het onderwerp van het ontwerp, in dit geval een krachttraining fitnessapparaat, te verkennen en te leren kennen. Begrijpen hoe zij over het product denken, wat hen comfortabel maakt en wat zij als een “probleem” of een uitdaging beschouwen, is van essentieel belang.

Het definiëren van het probleem is waarschijnlijk de grootste uitdaging binnen het ontwerpproces. In deze fase is het van cruciaal belang om de waarnemingen en kennis verkregen uit het eindgebruikersonderzoek in de eerste fase (empathie) te synthetiseren of te verenigen om de probleemstelling of het leidende principe van het probleem te schrijven, dat dient als norm voor verder werk en het genereren van ideeën, en dat zich steeds richt op een concreet geval waarvoor een oplossing wordt gemaakt (b.v. de best mogelijke isolatie van de beenspieren bij het uitvoeren van een been-druk-oefening).

Ideeënvorming is een fase waarin ideeën worden gegenereerd op basis van de kennis van de gebruiker en de uitdaging die in de vorige fasen van het ontwerpproces werd gesteld. Op dit punt zijn creativiteit en “buiten de doos” denken nuttig om zoveel mogelijk uiteenlopende ideeën te genereren; de ongeschreven regel is dat van elke 20 oplossingen er één goed is. Om ideeën te genereren kan gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen die voor dit doel zijn ontwikkeld of van procedures zoals brainstorming, mindmapping, storytelling, enz.

Prototypisch is de beste manier om gegenereerde ideeën te testen. Op dit punt is alles mogelijk, variërend van zeer primitieve of eenvoudige prototypes die alleen dienen om de presentatie en de opsporing van gebreken in het ontwerp en het doel van het product te vergemakkelijken, tot volledig functionele prototypes, die tot doel hebben de algemene werking en het gebruik van het product in detail te testen.

Testen is bedoeld voor het testen van prototypes of reeds vooraf gegenereerde conceptuele oplossingen. Bij het testen van producten die bedoeld zijn voor menselijk gebruik (vooral als het om eindgebruikers gaat), is het van cruciaal belang om de reacties en gevoelens die gebruikers ervaren bij de interactie met het product in detail te observeren. Er moeten hun vragen worden gesteld en zij moeten door het hele interactieproces worden geleid; tegelijkertijd is het belangrijk dat wij hun niet onze eigen mening opdringen, want het doel van het testen van gebruikersgeoriënteerd ontwerpen is het verkrijgen van daadwerkelijke meningen en aanbevelingen van de mensen voor wie het product is bedoeld.

Ontwerpen

Cross-training oefeningen vinden hun oorsprong in het Amerikaanse leger, waar soldaten, om de extreem zware trainingen gemakkelijker te kunnen doorstaan en voor extra motivatie, een soort competitie in het leven riepen, waarin ze het tegen elkaar konden opnemen op het gebied van uithoudingsvermogen en uithoudingsvermogen. Hieruit volgt dat de Cross-trainingsuitrusting en accessoires in een militair/industriële stijl worden ontworpen, omdat dit typeontwerp staat voor grootsheid met een vleugje robuustheid en ontzag. Dit geeft mensen een extra stimulans om nog vastberadener, zelfverzekerder en meer toegewijd te worden om hun doelen te bereiken.

Elk bedrijf heeft zijn eigen designtaal of stijl die het hanteert en die dient om het bedrijf herkenbaar te maken. Het merk KingsBox houdt zich bezig met de verkoop en fabricage van apparatuur voor functionele en Cross-training oefeningen. Hieruit volgt dat het ontwerp van nieuwe producten geïnspireerd is op de richtlijnen van militair en industrieel ontwerp. Dit wordt bereikt door het implementeren van hoekige profielen, scherpe randen en lijnen, agressieve vormen die macht, agressie en ontzag uitdrukken. Er worden industriële elementen gebruikt die de producten robuustheid en gewicht geven. Daarnaast worden donkere kleurencombinaties gebruikt om exclusiviteit en hogere kwaliteit uit te drukken en producten een toegevoegde waarde te geven.

Ontwerp uitdaging

De grootste uitdaging bij het ontwerpen van een fitnesstoestel voor krachttraining is het bereiken van een goede ergonomie. Aangezien het toestel bedoeld is voor menselijk gebruik, is het van cruciaal belang dat het de gebruiker geen ongemak bezorgt of, erger nog, dat het de gebruiker geen letsel toebrengt.

Ieder mens is anders, zodat het bijna onmogelijk is een universeel produkt te maken dat volledig aan de behoeften van ieder individu zou voldoen. Voor dit doel worden de zogenaamde antropocentrische tabellen voor het ergonomisch ontwerpen van producten gebruikt, waarin de afmetingen van de afzonderlijke delen van het menselijk lichaam worden verzameld en gesorteerd. Deze dienen als uitgangspunt voor het bepalen van de afmetingen van afzonderlijke onderdelen van het apparaat. Deze tabellen omvatten een specifiek deel van de bevolking (b.v. de bevolking van de Europese Unie), splitsen dit uit naar geslacht en delen het in naar leeftijdsgroep. Deze gegevens worden vervolgens statistisch verwerkt volgens de Gaussische curve, zodat gemiddelden en afwijkingen kunnen worden verkregen. De gegevens worden verder uitgesplitst in percentages; meestal wordt de bevolking echter verdeeld in drie delen (gezien in %) op het 5e, het 90e en het 95e percentiel:

  • 5e percentiel: percentage mensen onder het gemiddelde,
  • 90e percentiel: mensen die gemiddeld zijn,
  • 95e percentiel: mensen die boven het gemiddelde zitten.

Zoals reeds gezegd, is het praktisch onmogelijk een product te ontwerpen dat perfect geschikt is voor de hele bevolking. Natuurlijk streeft het bedrijf ernaar dat het ontworpen toestel door zoveel mogelijk gebruikers kan worden gebruikt, en daarom zijn de afmetingen van de afzonderlijke lichaamsdelen die nodig zijn om het toestel te ontwerpen, afgeleid van het gemiddelde / de grootste bevolkingsgroep (het 90e percentiel – de naam alleen al suggereert dat dit het grootste deel van de bevolking is). Hierdoor wordt de kans dat het hulpmiddel niet geschikt zou zijn voor een groot aantal gebruikers aanzienlijk verkleind.

Het ontwerp van een hulpmiddel kan niet uitsluitend op theoretische veronderstellingen worden gebaseerd. Het produkt moet in de praktijk worden getest, vooral wanneer het uitsluitend voor menselijk gebruik bestemd is. Daarom werd een functioneel prototype van het toestel gemaakt en werd de ergonomische geschiktheid ervan verschillende malen getest. Op basis van de tests zijn we tot concrete conclusies gekomen over welke afmetingen ergonomisch geschikt zijn en welke niet. Dit proces is van cruciaal belang; op basis van het testproces is een ergonomisch en esthetisch perfect product tot stand gekomen of een toestel dat de gebruiker perfect past en een volledige isolatie van de beenspieren biedt voor hun optimale versterking.

Afgewerkt product

THE MAD KING – een ontzagwekkende beenpers voor echte koningen!

Op basis van de naam zelf kan worden geconcludeerd dat de leg press een fitnesstoestel voor krachttraining is dat is ontworpen om de leg pass-oefening uit te voeren, die een veilig alternatief is voor squats.

Het toestel wordt gebruikt door de hellingshoek van de zitting en de rugleuning zo in te stellen dat de gebruiker comfortabel en volledig stabiel op de zitting kan zitten. Wanneer de gebruiker op het toestel zit, plaatst hij zich in de startpositie om de oefening uit te voeren door zijn voeten op de juiste plaats op de duoplaten voor hem te plaatsen. Nadat hij de uitgangspositie heeft ingenomen, kan hij de oefening (beweging) beginnen uit te voeren door zijn benen te strekken en zo de duoplaten voor zich uit te duwen. Wanneer hij het eindpunt van de duwbeweging heeft bereikt (hij heeft zijn benen volledig gestrekt), begint hij de duoplaten te laten zakken (door zijn knieën te buigen) totdat hij de juiste hoek tussen zijn dijbeen en kuit heeft bereikt en de onderste eindpunten van de beweging heeft bereikt. Hij blijft de hele beweging herhalen en versterkt zo de beenspieren.

In plaats van een conclusie

In verschillende levenssituaties volg ik verschillende slogans. Degene die mij het langst heeft gevolgd is een eenvoudige formule: “droom + hard werk + toewijding = succes”.

In het geval van dit product bleek de formule meer dan waar te zijn. Het is mijn grote wens geweest om fitness apparatuur te ontwerpen, sinds ik voor het eerst voet zette binnen de faculteit Werktuigbouwkunde, nadat ik jarenlang een sportschool bezocht had en er enorm verliefd op was geworden. Ik heb hard gewerkt om mijn studie succesvol af te ronden, ben gaan werken voor het KingsBox team, en heb veel moeite en werk gestoken in het apparaat zelf. Aan toewijding heeft het mij niet ontbroken, want ik hou van sport en als ik kan, probeer ik voortdurend deze industrie, die mij bijzonder na aan het hart ligt, te verbeteren.

Alles bij elkaar heeft dit geleid tot een ongelooflijk succes: een apparaat waar ik trots op ben en dat ook het onderwerp is van mijn masterscriptie.

Sommario
Nome articolo
THE MAD KING - beenpers voor koninklijke benen
Descrizione
In de fitnesswereld wordt de squat beschouwd als de "koning" van alle oefeningen, omdat hij de grootste fysieke fitheid vereist. De squat is namelijk een van de zogenaamde complexe oefeningen, omdat de uitvoering ervan verschillende spiergroepen activeert die samen bijdragen tot het correct uitvoeren van de oefening.
Autore
Nome autore
KingsBox
Logo

Thanks!

Please enter your email and we will send you the catalog on email!