Search

THE MAD KING – Stroj na posilování nohou pro královské nohy

Ve světě fitness je dřep považován za „krále“ všech cviků, protože vyžaduje největší fyzickou zdatnost. Konkrétně právě dřep patří mezi tzv. komplexní cviky, protože jeho provedení aktivuje několik svalových skupin, které společně přispívají ke správně prováděnému cvičení.

Protože dřep je tak komplexní cvik, který vyžaduje správnou formu a kondici, nemůže ho z bezpečnostních důvodů provádět každý. To však neznamená, že je třeba se vzdát tréninku nebo posilování svalů nohou. Je známo, že svaly nohou tvoří největší svalovou skupinu v lidském těle, a hrají tak velmi důležitou roli při sportovních aktivitách i v každodenním životě.

Dobrou zprávou je, že existuje skvělá alternativa ke cvičení dřepů. Jedná se o posilovací fitness zařízení určené speciálně k posílení svalů nohou, na kterých se cvik k posílení nohou provádí. S jeho pomocí cvičenec simuluje cvičení dřepu bezpečným a vysoce kontrolovaným způsobem. Přístroj je vhodný pro uživatele, kteří chtějí bezpečně a snadno trénovat, ale zároveň ještě nejsou dostatečně zkušení v provádění dřepů, zotavují se ze zranění nebo chtějí zcela izolovat svaly nohou pro jejich co nejoptimálnější posílení či jiných důvodů.

Je známo, že každý člověk má dominantní stranu těla, kterou je schopen překonat větší část zátěže (např. pravá ruka/noha je schopna překonat větší zátěž než levá). Proto se zrodila myšlenka navrhnout naše zařízení tak, aby uživatel mohl provádět cvik k posílení nohou oběma nohama současně, ale i pro každou nohu zvlášť. Svaly na jednotlivé noze tak mohou být zcela izolovány a následně zabránit tomu, aby dominantní noha převzala většinu zátěže, ještě více zesílila a rozdíl mezi oběma nohama se tak ještě více prohloubil.

Proces návrhu

Proces návrhu zařízení probíhal podle známé stanfordské inovační metody „Design Thinking“, která je rozdělena do 5 po sobě jdoucích fází: empatie, definice problému, idealizace, vytvoření prototypů a testování.

Empatie je první a pravděpodobně jednou z nejdůležitějších fází celého procesu navrhování. V této fázi je nutné ztotožnit se s koncovými uživateli, prozkoumat a poznat jejich představy, potřeby a přání související s předmětem návrhu, v tomto případě posilovacího fitness zařízení. Klíčové je pochopit, jak se u výrobku cítí, co jim vyhovuje a co považují za „problém“ nebo výzvu.

Definování problému představuje pravděpodobně největší výzvu v rámci procesu návrhu. V této fázi je klíčové syntetizovat nebo sjednotit postřehy a poznatky získané z průzkumu koncového uživatele v první fázi (empatie), aby bylo možné sepsat zadání problému nebo hlavní princip problému, který slouží jako norma pro další práci a generování nápadů a neustále se zaměřuje na konkrétní případ, pro který se vytváří řešení (např. co nejlepší izolace svalů nohou při cvičení leg press).

Idealizace je fáze, ve které se generují nápady na základě znalostí uživatelů a výzev z předchozích fází procesu návrhu. V této fázi je prospěšná kreativita a myšlení mimo rámec, aby vzniklo co nejvíce různorodých nápadů; nepsané pravidlo říká, že na každých 20 řešení je jedno dobré. Ke generování nápadů lze využít nástroje vytvořené pro tento účel nebo postupy, jako je brainstorming, myšlenkové mapy, vyprávění příběhů atd.

Vytváření prototypů je nejlepší způsob, jak otestovat vytvořené nápady. V této fázi lze provést vše, od velmi primitivních nebo jednoduchých prototypů, které slouží pouze k usnadnění prezentace a odhalení nedostatků v designu a účelu výrobku, až po plně funkční prototypy, jejichž účelem je podrobné vyzkoušení celkového fungování a ovládání výrobku.

Testování je určeno pro testování prototypů nebo již předem vytvořených koncepčních řešení. Při testování produktů určených pro lidské použití (zejména pokud se jedná o koncové uživatele) je nezbytné detailně sledovat reakce a pocity, které uživatelé při interakci s produktem zažívají. Je třeba jim klást otázky a provést je celým procesem interakce; zároveň je důležité nevnucovat jim vlastní názor, protože cílem testování uživatelsky orientovaného designu je získat skutečné názory a doporučení od lidí, pro které je výrobek určen.

Tvorba designu

Cross-tréninková cvičení pocházejí z americké armády, kde vojáci, aby snáze snášeli extrémně náročný výcvik a pro další motivaci, vytvořili jakousi soutěž, ve které mohli mezi sebou soutěžit ve vytrvalosti a odolnosti. Z toho vyplývá, že vybavení a příslušenství pro cross-trénink jsou navrženy ve vojenském / průmyslovém stylu, protože tento typ designu představuje velkolepost s nádechem robustnosti a úcty. To dává lidem další impuls k tomu, aby byli ještě odhodlanější, sebevědomější a zaujatější pro dosažení svých cílů.

Každá společnost má svůj vlastní designový jazyk nebo styl, který dodržuje a který slouží k tomu, aby byla společnost rozpoznatelná. Značka KingsBox se zabývá prodejem a výrobou vybavení pro funkční a cross-tréninková cvičení. Z toho vyplývá, že design nových výrobků je inspirován pokyny vojenského a průmyslového designu. Toho je dosaženo implementací šikmých profilů, ostrých hran a linií, agresivních tvarů, které vyjadřují sílu, agresi a respekt. Využívají se průmyslové prvky, které výrobkům dodávají robustnost a hmotnost. Kromě toho se používají tmavé barevné kombinace, které představují exkluzivitu, vyšší kvalitu a dodávají výrobkům přidanou hodnotu.

Výzva v oblasti designu

Největší výzvou při navrhování posilovacího fitness zařízení je dosažení správné ergonomie. Jelikož je zařízení určeno pro lidské použití, je zásadní, aby uživateli nezpůsobovalo nepohodlí, nebo ještě hůře, aby ho nezranilo.

Každý člověk je jiný, takže je téměř nemožné vyrobit univerzální výrobek, který by plně vyhovoval potřebám každého jednotlivce. K tomuto účelu se používají tzv. antropometrické tabulky pro ergonomický návrh výrobků, v nichž jsou shromážděny a seřazeny rozměry jednotlivých částí lidského těla. Ty slouží jako výchozí bod pro stanovení velikosti jednotlivých součástí zařízení. Tyto tabulky zahrnují určitou část populace (např. populaci Evropské unie), člení ji podle pohlaví a třídí podle věkových skupin. Tyto údaje se pak statisticky zpracovávají podle Gaussovy křivky, aby bylo možné získat průměry a odchylky. Údaje se dále rozdělují na procenta; nejčastěji se však populace dělí na tři části (viděno v %) na 5., 90. a 95. percentil:

  • 5. percentil: procento lidí pod průměrem,
  • 90. percentil: lidé, kteří jsou průměrní,
  • 95. percentil: lidé, kteří jsou nadprůměrní.

Jak již bylo zmíněno, je prakticky nemožné navrhnout výrobek, který by dokonale vyhovoval celé populaci. Společnost samozřejmě usiluje o to, aby navržený přístroj mohlo používat co nejvíce uživatelů, proto jsou rozměry jednotlivých částí těla potřebné k návrhu přístroje odvozeny od průměru / nejpočetnější skupiny populace (90. percentil – samotný název napovídá, že se jedná o největší podíl populace). Tím se výrazně snižuje možnost, že by zařízení nebylo vhodné pro velký počet uživatelů.

Návrh zařízení však nemůže vycházet pouze z teoretických předpokladů. Výrobek je třeba testovat v praxi, zejména pokud je určen výhradně pro použití u člověka. Proto byl vyroben funkční prototyp zařízení a několikrát byla testována jeho ergonomická vhodnost. Na základě testování jsme dospěli ke konkrétním závěrům, které rozměry jsou ergonomicky vhodné a které nikoli. Tento proces je klíčový; na základě testování byl vytvořen ergonomicky a esteticky dokonalý výrobek neboli zařízení, které dokonale padne uživateli a nabízí úplnou izolaci svalů nohou pro jejich optimální posílení.

Konečný výrobek

THE MAD KING – respekt vzbuzující stroj na posilování nohou pro skutečné krále!

Na základě samotného názvu lze usuzovat, že posilovač nohou je posilovací zařízení určené k provádění cviku na posílení nohou, který je bezpečnou alternativou ke dřepům.

Zařízení se používá tak, že se nastavuje úhel sklonu sedáku a opěradla, aby uživatel seděl na sedadle pohodlně a zcela stabilně. Když se uživatel posadí na zařízení, nastaví se do výchozí polohy pro provádění cviku tak, že umístí nohy na příslušné místo na tlačné desky před sebou. Po zaujetí výchozí polohy může začít provádět cvičení (pohyb) natažením nohou, a tím tlačit tlačné desky před sebou. Jakmile dosáhne koncového bodu tahu (má nohy zcela natažené), začne tlačné desky spouštět (pokrčí kolena), dokud nedosáhne správného úhlu mezi stehnem a lýtkem a nedosáhne dolních koncových bodů pohybu. Celý pohyb stále opakuje a posiluje tak svaly na nohách.

Namísto závěru

V různých životních situacích se řídím různými hesly. Nejdéle mě provází jednoduchý vzorec: „sen + tvrdá práce + odhodlání = úspěch“.

V případě tohoto produktu se vzorec ukázal být více než pravdivý. Navrhovat fitness zařízení bylo mým velkým přáním od chvíle, kdy jsem poprvé vkročil do budovy strojní fakulty poté, co jsem léta navštěvoval posilovnu a nesmírně si ji zamiloval. Tvrdě jsem pracoval, abych úspěšně dokončil studium, začal jsem pracovat pro tým KingsBox a vložil do samotného zařízení spoustu úsilí a práce. Oddanost mi nechyběla, protože sport miluji, a pokud mohu, neustále se snažím zlepšovat toto odvětví, které je mi obzvlášť blízké.

Celkově to vedlo k neuvěřitelnému úspěchu: zařízení, na které jsem hrdý a které je také předmětem mé magisterské práce.

Sommario
Nome articolo
THE MAD KING – Stroj na posilování nohou pro královské nohy
Descrizione
Ve světě fitness je dřep považován za „krále“ všech cviků, protože vyžaduje největší fyzickou zdatnost. Konkrétně právě dřep patří mezi tzv. komplexní cviky, protože jeho provedení aktivuje několik svalových skupin, které společně přispívají ke správně prováděnému cvičení.
Autore
Nome autore
KingsBox
Logo

Thanks!

Please enter your email and we will send you the catalog on email!