Search

THE MAD KING – nožna preša za kraljevske noge

V fitnes svetu počep velja za »kralja« vseh vaj, saj terja največjo fizično pripravljenost. Počep namreč spada med tako imenovane kompleksne vaje, ker se med izvajanjem le-tega aktivira več mišičnih skupin, ki skupaj pripomorejo k pravilni izvedbi vaje.

Ker je počep tako kompleksna vaja, za katero je potrebna ustrezna forma in telesna pripravljenost, je iz varnostnih razlogov ne more izvajati prav vsak. To pa ne pomeni, da se opusti treniranje oz. krepljenje nožnih mišic. Znano je namreč, da mišice nog sestavljajo največjo mišično skupino v človeškem telesu in tako izpolnjujejo zelo pomembno vlogo tako pri športnih aktivnostih kot tudi v vsakdanjem življenju.

Dobra novica je, da obstaja odlična alternativa počepom; to je fitnes naprava za moč, oblikovana posebej za krepitev nožnih mišic, na kateri se izvaja vaja potiska z nogami. Z njeno pomočjo vadeči na varen ter zelo kontroliran način simulira vajo počepa. Naprava je primerna za uporabnike, ki želijo trenirati varno in preprosto, hkrati pa še niso dovolj vešči v izvajanju počepa, okrevajo po poškodbi, želijo popolnoma izolirati nožne mišice za najbolj optimalno krepljenje slednjih in podobno.

Znano je, da ima vsak človek svojo dominantno stran telesa, s katero je zmožen premagovati večji delež bremena (npr. desna roka / noga je zmožna premagati večje breme kot leva). Od tod se je tudi porodila ideja, da bi se našo napravo oblikovalo tako, da lahko uporabnik izvaja vajo potiska z nogami sočasno, a ločeno za vsako nogo. Tako se lahko popolnoma izolira mišice v posamezni nogi in s tem prepreči, da bi dominantna noga prevzela večji del bremena, se posledično še bolj krepila in povečala razliko med nogama.

Proces oblikovanja

Proces oblikovanja naprave je potekal po znani Standfordski »Design Thinking« metodi, ki je razdeljena na 5 zaporednih faz: empatija, definiranje problema, ideacija, prototipiranje in testiranje.

Empatija je prva in najverjetneje ena izmed najpomembnejših faz celotnega procesa oblikovanja. Tukaj se je potrebno poistovetiti s končnimi uporabniki, raziskati in spoznati njihove predstave, potrebe, želje povezane s predmetom oblikovanja, v tem primeru fitnes napravo za moč. Ključno je razumevanje njihovih občutkov do izdelka, kaj jim vzbuja ugodje in kaj jim predstavlja »težavo« oz. izziv.

Definiranje problema predstavlja najverjetneje največji izziv znotraj oblikovalskega procesa. V tej fazi je ključno sintetizirati oz. združiti v celoto opažanja in spoznanja pridobljena na osnovi raziskave končnih uporabnikov v prvi fazi (empatija), z namenom zapisati problem statement oz. vodilo problema, ki služi kot norma za nadaljnje delo in generiranje idej ter se neprestano osredotoča na konkreten primer, za katerega se izdeluje rešitev (npr. čim boljša izolacija nožnih mišic pri izvajanju vaje potiska z nogami).

Ideacija je faza, kjer se generirajo ideje na podlagi poznavanja uporabnikov ter zastavljenega izziva iz predhodnih faz oblikovalskega procesa. Na tej točki je zaželena velika kreativnost in razmišljanje izven okvirjev z namenom generiranja čim večjega števila raznolikih idej; nepisano pravilo je, da na vsakih 20 rešitev je ena dobra. Za generiranje idej pa se lahko poslužuje za v ta namen ustvarjena orodja oz. postopke kot so: viharjenje možganov (Brainstorming), miselni vzorci, kreiranje zgodbe (Storyboard), itd.

Prototipiranje je najboljši način za preizkušanje generiranih idej. Na tej točki se lahko izdela vse od zelo primitivnih oz. preprostih prototipov, ki služijo zgolj za lažjo predstavo in odkrivanja pomanjkljivosti designa in namena izdelka, do popolnoma funkcionalnih prototipov katerih namen je podroben preizkus celotnega delovanja ter rokovanja z izdelkom.

Testiranje je namenjeno preizkušanju prototipov oz. lahko že tudi predhodno generiranih idejnih rešitev. Pri testiranju izdelkov namenjenih človeški uporabi (še posebej, če to vključuje končne uporabnike) je ključno, da se podrobno opazuje reakcije in občutke, ki jih doživljajo uporabniki ob interakciji s samim izdelkom. Potrebno jih je spraševati in voditi skozi celoten proces interakcije, paziti pa se mora, da se jim ne vsiljuje lastnega mnenja, kajti cilj testiranja uporabniško naravnanega oblikovanja je ravno pridobivanje dejanskih mnenj in priporočil iz strani ljudi kateri za katere je izdelek namenjen.

Oblikovanje

Cross-training vadba izhaja iz ameriške vojske, kjer so si vojaki za lažje prestajanje izredno napornih treningov in za dodatno motivacijo ustvarili neke vrste tekmovanje, na katerem so se lahko med seboj pomerili v vzdržljivosti in kondicijski pripravljenosti. Iz tega sledi, da so oprema in pripomočki za Cross treninge oblikovani v vojaško / industrijskem slogu, kajti tovrsten design predstavlja mogočnost s pridihom robustnosti in vzbuja strahospoštovanje. To ljudem daje dodaten zagon, da postanejo še bolj odločni, samozavestni in predani pri doseganju zastavljenih ciljev.

Vsako podjetje ima nek svoj oblikovalski jezik oz. stil, katerega se drži, in služi za prepoznavnost podjetja. Blagovna znamka KingsBox se ukvarja s prodajo in izdelavo opreme za funkcionalno ter Cross trening vadbo. Iz tega sledi, da se pri oblikovanju novih produktov zgleduje po smernicah vojaškega in industrijskega oblikovanja. To se dosega z implementacijo oglatih profilov, ostrih robov in linij, agresivnih oblik, ki izražajo mogočnost, agresivnost in strahospoštovanje. Uporabljajo se industrijski elementi, ki dajejo izdelkom robustnost in težo. Poleg tega se uporabljajo temne barvne kombinacije, ki predstavljajo ekskluzivnost, višjo kvaliteto in dajejo izdelkom dodano vrednost.

Oblikovalski izziv

Največji izziv pri oblikovanju fitnes naprave za moč je doseganje ustrezne ergonomije. Ker je naprava namenjena človeški uporabi, je ključnega pomena, da ta uporabniku ne povzroča neugodja ali še huje, da uporabnika ne poškoduje.

Vsak človek je drugačen, zato je skoraj nemogoče narediti univerzalen izdelek, ki bi popolnoma zadostil potrebam vsakega posameznika. V ta namen se za ergonomsko oblikovanje izdelkov poslužujemo tako imenovanih antropometričnih tabel, v katerih so zbrane in razvrščene dimenzije posameznih delov človeškega telesa. Te služijo kot izhodišče za določanje velikosti posameznih komponent naprave. Te tabele zajemajo določeno populacijo (npr. prebivalce Evropske unije), jo razdelijo glede na spol in razvrstijo po starostnih skupinah. Ti podatki so nato statistično obdelani po Gaussovi krivulji, tako da se dobi povprečje in odstopanja. Podatki se nadalje razdelijo v procente; najpogosteje pa se populacijo razdeli v tri območja (gledano v%) na 5., 90. in 95. percentil:

  • percentil: procent ljudi, ki so pod povprečjem,
  • percentil: ljudje, ki so povprečni,
  • 95 percentil: ljudje, ki so nad povprečjem.

Kot smo že rekli, je praktično nemogoče oblikovati izdelek, ki bi popolnoma ustrezal celotni populaciji. Seveda pa si podjetje prizadeva, da bi oblikovano napravo lahko uporabljajo čim večje število uporabnikov, zato so tudi upoštevane mere posameznih delov telesa, ki so potrebne za oblikovanje naprave izvzete iz povprečne / največje skupine populacije (90. percentil – že samo ime pove, da je to največji delež populacije). S tem se zelo zmanjša možnost, da naprava ne bi ustrezala velikemu številu uporabnikov.

Oblikovanje naprave ne more temeljiti izključno na teoretičnih predpostavkah. Še posebej, ko je izdelek namenjen izključno za človeško uporabo, ga je potrebno preizkusiti v praksi. Tako se je izdelalo funkcionalen prototip naprave, njeno ergonomsko ustreznost se je večkrat preizkušalo. Na podlagi preizkušanja smo se dokopali do konkretnih spoznanj katere dimenzije so ergonomsko ustrezne in katere ne. Ta postopek je ključen in na podlagi tega se je tako izoblikovalo ergonomsko in estetsko dovršen izdelek oz. napravo, ki se popolnoma prilega uporabniku in nudi popolno izolacijo nožnih mišic za njihovo optimalno krepitev.

Končni izdelek

THE MAD KING – strah vzbujajoča nožna preša za prave kralje!

Že po imenu lahko sklepamo, da je nožna preša naprava za moč namenjena izvajanju vaje potiska z nogami, ki predstavlja varno alternativo počepu.

Napravo se uporablja tako, da se nastavi kot naklona sedišča in naslona z namenom, da se uporabnik udobno ter popolnoma stabilno namesti na sedišče. Kadar uporabnik zavzame svoje mesto na napravi, se namesti v začetni položaj za izvedbo vaje in sicer tako, da stopala namesti na ustrezno mesto na potisni plošči, ki sta pred njim. Po zavzetju začetnega položaja lahko prične z izvajanjem vaje (giba), tako da izteguje noge in s tem potiska potisni plošči predse. Kadar doseže končno točko potiska (ima popolnoma iztegnjene noge), prične spuščati potisni plošči (krčiti kolena), vse dokler ne doseže pravega kota med stegnom in meči ter doseže spodnje končne točke giba. Tako ponavlja celoten gib in s tem krepi nožne mišice.

Namesto zaključka

V različnih življenjskih situacijah se ravnam po najrazličnejših sloganih. Tisti, ki me spremlja najdlje, je preprosta formula: »sanje + trdo delo + predanost = uspeh«.

V primeru tega izdelka se je formula izkazala za več kot resnično. Da bom nekoč oblikoval naprave za fitnes je bila moja velika želja, odkar sem prvič prestopil prag fakultete za strojništvo, po tem ko sem že leta obiskoval fitnes in ga izredno vzljubil. Trdo sem delal, zato da sem uspešno zaključil študij, se zaposlil v KingsBox ekipi in nenazadnje sem ogromno truda in dela vložil v samo napravo. Predanosti mi ni manjkalo, saj obožujem šport in če le lahko, izboljšujem to branžo, ki mi je posebej pri srcu.

Vse skupaj je pripeljalo do neverjetnega uspeha: naprave, na katero sem ponosen in ki je tudi predmet moje magistrske naloge.

 

Avtor:
Denis Štajdohar

Thanks!

Please enter your email and we will send you the catalog on email!