Search

Prehranska dopolnila, zmotna prepričanja, pričakovanja in placebo učinek

Prehranska dopolnila so še vedno tarča predsodkov, ki pogosto temeljijo na nezadostnem poznavanju tematike.

Zapis lahko začnemo z opozorilom, da prehranska dopolnila niso in ne morejo biti nadomestilo za enega ali več obrokov. Zapomnimo si, da gre za dodatke prehrani, katerih cilj je telesu zagotoviti vsa potrebna hranila, ki jih ne moremo (v zadovoljivi količini) zaužiti s hrano.

Kot primer lahko uporabimo kreatin. V času treningov moči je kreatin temeljni energent, vendar ga niti z uravnoteženo prehrano v telo ne moremo vnesti dovolj.

Vseeno je med nepoznavalci razširjeno mnenje, da so vsi tisti, ki uporabljajo prehranska dopolnila, podvrženi dopingu. To prepričanje je vse prej kot pravilno!

O tem se lahko prepričamo, če si ogledamo spletno stran agencije WADA, mednarodne proti-dopinške organizacije, ki prehranskih dopolnil ne uvršča k dopingu, saj so naravno prisotna v hrani. Beljakovine, ki jih najdemo v prehranskih dopolnilih, so namreč makrohranila, med katera prištevamo tudi ogljikove hidrate in maščobe. Poleg tega je znanstveno dokazano, da te snovi nimajo stranskih učinkov na zdravje ljudi, ki so v dobrem psiho-fizičnem stanju.

Kot že rečeno, splošna javnost ima o prehranskih dopolnilih slabo mnenje, ne zaveda pa se, da je tudi kofein lahko obravnavan kot doping, če ga zaužijemo v prevelikih količinah.

Prav zato vas prosim, da se o tematiki pozanimate, preden širite napačne in nepreverjene informacije!

Še eno zanimivo in pomembno vprašanje se nanaša na placebo učinke. Gre rezultate pripisati dejanskemu delovanju prehranskih dopolnil ali gre v tem primeru za navidezne efekte terapije?

Da bi lahko odgovoril na to vprašanje, sem preučeval različne neodvisne študije. Preučevane raziskave so vključevale dve skupini atletov, ki so bili obravnavani dva meseca. V tem času je ena skupina prejemala prehranska dopolnila, druga skupina pa je dobivala placebo.

Vsi atleti so bili testirani trikrat: na začetku, v sredini in na koncu dvomesečnega cikla. Ugotovljeno je bilo, da so atleti, ki so prejemali dodatke, povečali svojo moč in dosegli boljše rezultate na antropometričnih testiranjih kot atleti, ki so bili podvrženi placebo učinku.

Na podlagi teh analiz lahko sklepamo, da je uporaba prehranskih dopolnil atletom v pomoč, saj so prednosti očitne.

Ne glede na vse povedano je za doseganje dobrih rezultatov v prvi vrsti pomemben intenziven trening ter uravnotežena prehrana, prilagojena športu in posameznemu atletu. Prav zato bi vsem, ki se šele spoznavajo s svetom športa, svetoval, da najprej optimizirajo svojo vadbo in dieto, šele kasneje naj v prehrano vključijo še prehranska dopolnila. Ta so pomembna, vendar ne pozabimo, da ne gre za čarobne napitke!

Thanks!

Please enter your email and we will send you the catalog on email!