Search

Treniranje adolescentov: težak, zapleten, prekrasen izziv.

Ve se, da delo trenerja ni enostavno. Bolj ali manj izkušeni atleti, ki prihajajo v telovadnico, imajo svoje navade in osebnostne lastnosti, prednosti in šibke točke. Trenerjevo delo postane še težje, če mu dodamo še ukvarjanje z najstniki. A z večjim izzivom pridejo tudi večja zadoščenja!

V odnosu z adolescenti je trenerjeva figura izrednega pomena. Trener mora biti vedno prisoten, atlete mora spremljati, jih popravljati, ko je to potrebno in jim razložiti, kako odpraviti napake. Adolescenti seveda niso več otroci, zato je v odnosu atlet-trener najpomembnejše prevzemanje odgovornosti. Najstniki morajo prevzeti odgovornost za svoja dejanja, hkrati pa se ne smejo nenehno počutiti kot da so pod drobnogledom. Ne nazadnje mora šport še vedno biti zabaven del življenja.

Ko moram delati z mladimi atleti, predvsem adolescenti, mi je v pomoč osebna izkušnja. V obdobju najstništva sem se tekmovalno ukvarjal z veslanjem, zato razumem, kaj potrebujejo moji atleti. Ključnega pomena je najti ravnovesje med strogostjo in resnostjo med treningom ter sproščenimi skupnimi trenutki. S preprostimi besedami – najti moramo pravo razmerje med korenčkom in palico.

V fazi spoznavanja mora biti trener strog, postaviti meje in izpostaviti, kaj se sme in kaj ne. Mladi atleti morajo razumeti, da je šport sicer res zabaven, vendar so vloge posameznikov vseeno točno določene: »Jaz sem trener, ti si atlet in delamo tako, kot ukažem jaz.« V zadnjih letih je ta prvi korak postal ključnega pomena. V glavnem velja, da mladi dandanes niso disciplinirani in se niso pripravljeni preveč potruditi za uspeh. Prav zato jim je takoj treba razložiti, da brez odrekanj, trdega dela in predanosti rezultati ne bodo prišli. Ta lekcija jim ne bo pomagala le v športu, pač pa v življenju nasploh.

Po začetni fazi, ko trener pridobi zaupanje mladih športnikov in je razmerje trener-atlet razjasnjeno, postane delo z najstniki zelo izpolnjujoče. Trenirati mlade med štirinajstim in sedemnajstim letom je zelo stimulativno, saj se zelo hitro učijo, opazovati njihove športne rezultate ter osebnostne spremembe, ki jih prinese šport, pa prinese trenerju veliko zadovoljstva.

Obdobje najstniških let zagotovo ni enostavno. Gre za čas zapletenih sprememb, ki jih morajo mladi premostiti. Trenerji se srečajo z različnimi osebnostmi adolescentov: nekateri so ostri ali celo zajedljivi, težavni in ne-tekmovalni. Spet drugi so agresivni in tekmovalni. Pri slednjih strogost in »trd prijem« najbolj zaležeta, pri drugih pa je potrebna nežna spodbuda, saj bi trd prijem imel ravno obratne učinke – mladi bi se zaprli vase in se uprli tekmovanju.

Thanks!

Please enter your email and we will send you the catalog on email!