Fitnes naprave že po svoji naravi zahtevajo preventivno vzdrževanje. Za preprečevanje poškodb, ki so posledica napačne uporabe, je treba rutinsko pregledovati in vzdrževati vso telovadno opremo. Izdelava podrobnega akcijskega načrta z določenimi smernicami in standardi pregledov, ki jih je treba rutinsko upoštevati, je ključnega pomena za telovadnice, centre za osebno usposabljanje ali domače telovadnice. Zagovarjamo naslednje protokole za zagotavljanje varnega vzdušja v fitnesu in za skrb za vašo KingsBox opremo. Redno pregledovanje preprečuje težave, preden se stopnjujejo, in zagotavlja varnost opreme.

Ta vodnik morajo razumeti vsi, ki so odgovorni za opremo in njene uporabnike. To vključuje osebje, lastnike in ekipe za vzdrževanje. Poskrbite, da bo ta priročnik lahko dostopen in da se boste nanj pogosto sklicevali. Pri uporabi opreme KingsBox svetujemo nadzor s strani oseb, ki so dobro seznanjene s temi postopki.

Pred namestitvijo in po njej temeljito preglejte KingsBox opremo, da zagotovite optimalno delovanje vseh delov. Takoj po začetku delovanja opreme KingsBox začnite izvajati program vzdrževanja z rednimi pregledi in opredeljenimi smernicami. Ustrezno dokumentiranje programa vzdrževanja je nujno, vsa opravila pa morajo biti opravljena pravilno. Usposabljanje vseh vpletenih posameznikov je nujno za zagotovitev upoštevanja varnostnih in vzdrževalnih protokolov.

Kakršne koli spremembe ali modifikacije opreme KingsBox so strogo prepovedane. Če se oprema zdi poškodovana ali okvarjena, jo takoj prenehajte uporabljati in jo označite kot "NE DELUJE". Nemudoma stopite v stik s pooblaščenim izvajalcem vzdrževanja.

Opremo KingsBox uporabljajte samo za predvideni namen. Zaradi nepravilne uporabe lahko pride do nesreč. Priporočamo, da vso opremo KingsBox pritrdite na tla z vijaki, da bi odpravili tveganje prevrnitve ob nepravilni uporabi.

Preden se lotite kakršne koli telesne vadbe, se posvetujte z zdravstvenim delavcem. Temeljito preberite vse opozorilne oznake na opremi. Za navodila o osnovnih postopkih, pravilni uporabi in varnostnih postopkih se obrnite na usposobljeno osebje. Prepričajte se, da je pop-up pin pravilno vstavljen v stolpec ploščatih uteži, da se izognete morebitnim nevarnostim.

Neupoštevanje teh navodil ali neuspešno usposabljanje vzdrževalnega osebja lahko pri uporabi opreme KingsBox povzroči hude poškodbe. Lastniki in upravljavci objektov so odgovorni, da zagotovijo upoštevanje teh varnostnih ukrepov.

SPLOŠNA VARNOST, VARNOST UPORABNIKOV IN INFORMACIJE ZA UPORABNIKE

Izvajajte redne preglede in vzdrževanje v skladu s KingsBox smernicami za najboljšo zmogljivost opreme. Oprema KingsBox je izdelana iz visokokakovostnih sestavnih delov, ki so zasnovani tako, da zahtevajo malo vzdrževanja in zagotavljalo dolgo življensko dobo. Kljub temu je redna obraba neizogibna. Zagotovite, da usposobljeno osebje izvaja preglede in vodi podrobno evidenco. Takoj obravnavajte in zamenjajte vse obrabljene ali poškodovane dele.

PRIPOROČILA ZA DNEVNE PREGLEDE IN ČIŠČENJE

Vsakodnevni pregled in čiščenje vsakega stroja sta ključnega pomena.

Preverite kable, jermene, jermenice, okvirje in oblazinjenje.

Vsak dan odstranite znoj in ostale morebitne tekočine, da preprečite propadanje opreme.

Izogibajte se čistilom, ki lahko poškodujejo zaščitni sloj opreme ali oblazinjenje.

Zagotovite, da so kabli, okvirji, oblazinjenje, vodilne palice, skladi uteži in ležaji po potrebi pregledani, očiščeni in namazani.

Nikoli ne uporabljajte ostrih kemikalij ali barvnih krp, ki lahko poškodujejo ali obarvajo opremo.

Če so potrebne zamenjave ali garancijski zahtevki, pošljite e-poštno sporočilo na naslov info@kingsbox.com ali obiščite našo spletno stran kingsbox.com .

Zaradi neustreznega vzdrževanja lahko garancija preneha veljati. Za učinkovit servis zagotovite jasne fotografije delov in morebitnih poškodb.