ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR

Garanti på produkter som inte är tillverkade av Kingsbox d.o.o. kommer att följas i enlighet med tillverkarens garanti. Ytterligare garantiinformation finns på produktsidan på webbplatsen.

Kingsbox d.o.o. garanterar den ursprungliga användaren att Kingsbox d.o.o. produkten kommer att vara fri i materialutförande eller defekter under en period enligt nedan från inköpsdatumet om inte annat anges på produkten.

BUMPER PLATES

1 års garanti på 10 kg, 15 kg, 20 kg och 25 kg vikter

6 månaders garanti på 5 kg vikter

NOTERING

Garantin gäller endast om vikterna har använts på en speciell plattform för lyft av vikter eller på en 15 mm tjock gummibas eller mer.

Garantin gäller inte om vikter som väger 5 kg har sänkts från höjd.

Färgblekning är en vanlig förekomst i denna typ av produkt och täcks inte av garantin.

TECHNICAL PLATES OCH MIKROVIKTER

6 månaders på OVERSIZE TECHNICAL PLATES och KINGSBOX HARD CORE BUMPERS

1 års garanti på ROYAL RUBBER MICRO LOADS

1 års garanti på KINGSBOX STEEL MICRO LOADS (färg kan skadas om vikterna repas eller lastas på stången)

NOTERING

Garantin gäller endast om vikterna har använts på en speciell plattform för lyftvikter eller på en 15 mm eller mer tjock gummibas.

Garantin är inte giltig om tekniska- och mikrovikter har sänkts från en höjd.

Färgblekning är en normal företeelse i denna typ av produkt och omfattas inte av garantin.

Garantin omfattar inte peeling/skalning av topplacket av färg på Kingsbox Steel Micro Loads.

OLYMPISKA BARBELLS

1 års garanti på Cerakote, Kings bar II., Queens bar, Prince bar och Ez Curl bar/vinklade skivstång

1 års garanti på JUNIOR BAR, ROYAL BAR, ROYAL HEX BAR, GREAT BAR, DARK KNIGHT BAR, WHITE KNIGHT BAR, VICTORIA BAR, ROYAL WL BAR, GOBLET SAFETY BAR, POWER WARRIOR BAR, WOMEN'S ROYAL WL BAR

Särskilda skivstänger: MINI KID BAR (1 års), AXEL BAR (2 års), AXEL JUNIOR BAR (2 års), MULTI GRIP BAR (1 års), LOG STRONG MAN ML-2 (1 års), DUKES AXEL BAR och POWER SQUAT BAR (1 års), THE C BAR (1 års)

NOTERING

Garantin gäller endast om vikterna har använts på en speciell plattform för lyftvikter eller på en 15 mm eller mer tjock gummibas.

Garantin omfattar inte skalningen/peeling av topplacken av färg.

Garantin gäller inte om felaktig användning och felaktig förvaring av produkten är uppenbar.

Rostgarantin täcker inte rost som orsakas av repade och/eller bucklor och/eller slitna delar och/eller delar som behöver repareras.

Rostgarantin upphör att gälla vid bevis på yttre användning och/eller förvaring av delar som inte har skyddats utomhus, repor och/eller bucklar som uppstått till följd av slag, eller ytskador som uppstår vid användning av olämpliga och aggressiva rengöringsmedel och/eller rengöringsmedel (t.ex. stålborstar och liknande).

Garantin gäller inte om skivstängerna inte har underhållits på rätt sätt (t.ex. rengöring av magnesiumrester, smörjning och rengöring av lager etc.).

Garantin omfattar inte skador på speciella skivstänger som orsakats av sänkning från en höjd till marken.

COLLARS

3 månaders garanti på SPRING COLLARS, LOCK JAW COLLARS, LOCK ALUMINIUM JAW, TÄVLINGS-COLLARS, RUNDA JAW COLLARS OCH LOCK JAW AV JÄRN. 1 års garantin på KINGSBOX MAGNETIC LOCK JAW COLLAR.

NOTERING

Garantin gäller inte om felaktig användning och felaktig förvaring av produkten är uppenbar.

HANTLAR, KETTLES, CLUBBELLS, HAMMARE

- 1 års garanti

NOTERING

Garantin gäller inte om felaktig användning och felaktig förvaring av produkten är uppenbar.

Garantin gäller inte vid sänkning av hantlar, kettlebell-vikter, clunnell-vikter och hammare på golvet.

Garantin täcker inte rost som orsakas av repor och bucklor på grund av felaktig användning.

SANDSÄCK

1 års garanti

NOTERING

Garantin gäller inte vid en lätt sandläcka eftersom detta är normalt för sådana produkter.

Garantin gäller inte vid användning av produkten på betonggolv och vid uppenbara tecken på slagskador.

ATLAS STONE

- 1 års garanti

NOTERING

Garantin gäller inte vid användning av produkten på betonggolv och vid uppenbara tecken på slagskador.

WALL BALLS

1 års garanti

NOTERING

Garantin gäller inte om produkten har kastats till marken.

Garantin gäller inte om produkten har använts på betonggolv.

Efter långvarig användning kan produkten ändra sin form och/eller förlora sin rundhet och balans, vilket är normalt och täcks inte av garantin.

SLAM BALLS

6 månaders garanti

NOTERING

Garantin gäller inte om produkten har använts på betonggolv.

Efter långvarig användning kan produkten ändra sin form och/eller förlora sin rundhet och balans. Detta är normalt för en sådan produkt och täcks inte av garantin.

Läckage av luft från ventilen anses normalt och omfattas inte av garantin.

KLÄTTERREP

1 års garanti

NOTERING

Garantin gäller inte vid användning och förvaring av repen utomhus.

På grund av det naturliga materialet kan trådar bildas på repen under de första veckorna av användning. Detta är normalt och omfattas inte av garantin.

VIKTVÄSTAR OCH VIKTER FÖR VÄSTAR

1 års garanti

BÄLTEN, BANDAGE, HANDLEDSSKYDD, FOTLEDSSKYDD, KNÄSKYDD, ARMBÅGSSKYDD, REMMAR FÖR HANDSKYDD OCH LÄDER, PVC, POLYPROPEN OCH HANDSKAR AV NEOPREN

6 månaders garanti

GUMMIBAND OCH ÖGLOR

6 månaders garanti

NOTERING

Färgblekning är en normal förekomst på grund av tidens gång och omfattas inte av garantin.

Garantin gäller inte vid långvarig exponering av produkten för solljus.

Garantin gäller inte om produkten har använts på vassa kanter.

STÅL/SKRUV-PRODUKTER (fristående och väggkonstruktioner, stativ)

Begränsad livstidsgaranti på konstruktionsdelar av stål.

2 års garanti på stål, galvaniserade delar avsedda för utomhusbruk. Garanti täcker förekomsten av rost och skador på rostrelaterade strukturer.

2 års garanti på ståldetaljer avsedda för inomhusbruk. Garanti täcker förekomsten av rost och skador på rostrelaterade strukturer.

2 års garanti för alla andra komponenter som hårdvara, kuddar etc.

NOTERING

Den begränsade livstidsgarantin omfattar endast defekter av konstruktionsdelar av stål och/eller frakturer på konstruktionssvetsar. Livstidsgarantin upphör att gälla när produkten blir obrukbar av andra orsaker än defekter i material eller produktion. Kingsbox d.o.o. kommer att garantera denna produkt från defekter i material, funktionalitet och utförande under produktens livstid. "Lifetime"-garantin upphör när produkten blir oanvändbar av andra skäl än defekter i material eller utförande. Garantin gäller endast för den ursprungliga köparen av produkten så länge som den ursprungliga köparen äger produkten och kan inte överlåtas. Garantin gäller inte skivstänger som behöver underhåll.

Rostgarantin täcker inte rost som orsakas av repade och/eller bucklor och/eller slitna delar och/eller delar som behöver repareras.

Rostgarantin upphör att gälla vid bevis på yttre användning och/eller förvaring av delar som inte har skyddats utomhus, repor och/eller bucklor som uppstått till följd av slag, eller ytskador som uppstår vid användning av olämpliga och aggressiva rengöringsmedel och/eller rengöringsmedel (t.ex. stålborstar och liknande).

Rostgarantin täcker inte rost som uppstår på de inre ytorna på stålrör, samt rost på kanterna på hål som dyker upp vid laserskärning.

Alla stålstänger/delar som användarna måste greppa kan få färgen eller greppet att blekna, vilket anses normalt och täcks inte av garantin.

Utrustningslagringsställ kan böjas något på grund av långvarig användning. Ju större vikt de lagrade produkterna har, desto snabbare kan böjningen uppstå. Detta anses normalt och omfattas inte av garantin.

STÅL/SKRUV-PRODUKTER (GHD, bänkar, etc.)

2 års garanti på stål, galvaniserade delar avsedda för utomhusbruk. Garanti täcker förekomsten av rost och skador på rostrelaterade strukturer.

2 års garanti på ståldetaljer avsedda för inomhusbruk. Garanti täcker förekomsten av rost och skador på rostrelaterade strukturer.

2 års garanti för alla andra komponenter som hårdvara, kuddar etc.

NOTERING

Den begränsade livstidsgarantin omfattar endast defekter av konstruktionsdelar av stål och/eller frakturer på konstruktionssvetsar. Livstidsgarantin upphör att gälla när produkten blir obrukbar av andra orsaker än defekter i material eller produktion. Kingsbox d.o.o. kommer att garantera denna produkt från defekter i material, funktionalitet och utförande under produktens livstid. "Lifetime"-garantin upphör när produkten blir oanvändbar av andra skäl än defekter i material eller utförande. Garantin gäller endast för den ursprungliga köparen av produkten så länge som den ursprungliga köparen äger produkten och kan inte överlåtas. Garantin gäller inte skivstänger som behöver underhåll.

Rostgarantin täcker inte rost som orsakas av repade och/eller bucklor och/eller slitna delar och/eller delar som behöver repareras.

Rostgarantin upphör att gälla vid bevis på yttre användning och/eller förvaring av delar som inte har skyddats utomhus, repor och/eller bucklor som uppstått till följd av slag, eller ytskador som uppstår vid användning av olämpliga och aggressiva rengöringsmedel och/eller rengöringsmedel (t.ex. stålborstar och liknande).

Rostgarantin täcker inte rost som uppstår på de inre ytorna på stålrör, samt rost på kanterna på hål som dyker upp vid laserskärning.

Alla stålstänger/delar som användarna måste greppa kan få färgen eller greppet att blekna, vilket anses normalt och täcks inte av garantin.

Utrustningslagringsställ kan böjas något på grund av långvarig användning. Ju större vikt de lagrade produkterna har, desto snabbare kan böjningen uppstå. Detta anses normalt och omfattas inte av garantin.

KUDDAR, TATAMI, FOAM PLYO BOX OCH ANDRA LIKNANDE PRODUKTER FYLLDA MED SKUM

6 månaders garanti

NOTERING

Garantin gäller inte vid användning av produkterna på betonggolv och/eller utomhusbruk och förvaring.

KINGSBOX SHIELD OCH ANDRA SKUMGOLV FÖR VIKTLANDNINGAR

1 års garanti

NOTERING

Garantin gäller inte vid användning av produkterna på betonggolv och/eller utomhusbruk och/eller förvaring och/eller om tecken på fall av vassa föremål och/eller tecken på fall av olämpliga vikter (såsom standardgummierade viktade plattor) förekommer.

TIMERS OCH ANDRA ELEKTRONISKA APPARATER

1 års garanti

NOTERING

- Garantin gäller inte vid användning av olämplig spänning och/eller om bevis på att enheterna exponeras för yttre faktorer (t.ex. solljus, vatten, fukt) förekommer.

GUMMIGOLV (INSTRUKTIONER FÖR LÄGGNING AV GUMMI MÅSTE SNARAST INKLUDERAS I ALLA TRANSPORTER)

1 års garanti

NOTERING

Skrapning och blekning av gummigolvet och blekning av tatamipusslet anses vara normala och omfattas inte av garantin.

Gummi är ett material som är föremål för storleksändring på grund av dess naturliga egenskaper och väder, miljö- och temperaturförändringar. Den kan därför bli tunnare eller tjockare och/eller förkortas eller förlängas under dess användning. Detta anses normalt och omfattas inte av garantin.

Läs noga anvisningarna för installation och underhåll av gummigolv och tatamipussel. Garantin gäller inte vid felaktig montering och/eller underhåll.

Garantin gäller inte vid exponering av gummigolv och tatamipussel för direkt solljus.

Garantin gäller inte om aggressiva rengöringsvätskor såsom klor, aceton eller liknande kemiska medel har använts på produkterna.

TYNGDLYFTNINGS-PLATTFORMAR

1 års garanti

NOTERING

Skrapning och blekning av gummiplattformen anses vara normal och omfattas inte av garantin.

Den gummerade delen av plattformen kan ändra sin form och storlek på grund av gummits egenskaper och täcks därför inte av garantin.

Även om trädelen av plattformen är tillverkad av högbeständigt trä, kan användningen av bänkar eller att stå på dessa orsaka repor eller bucklor, som inte täcks av garantin.

Garantin täcker inte skador på plattformens stålprofiler som orsakats av fallande viktstänger eller andra hårda produkter.

TRÄNINGSMATTOR

6 månaders garanti

NOTES

Garantin gäller inte vid användning av produkten på betonggolv och vid uppenbara tecken på slagskador.

UPPBLÅSBARA PRODUKTER

6 månaders garanti

WPRODUKTER AV TRÄ

1 års garanti

NOTERING

Garantin gäller inte om produkten har använts på betonggolv.

Garantin gäller inte vid användning eller lagring av produkten utomhus och/eller långvarig exponering av solljus och/eller vätskespill.

Trärepor och/eller peeling och/eller fragmentering anses vara normalt och omfattas inte av garantin.

PRODUKTER BELAGDA MED URETAN, GUMMI, NEOPREN, TPR ELLER VINYL

1 års garanti

NOTERING

Garantin gäller inte om produkten har använts på en olämplig yta.

Peeling av beläggningen anses vara normal och omfattas inte av garantin.

Gummi, TPR, neopren och vinylprodukter kan ha en lätt lukt, särskilt om de är helt nya. Lukten anses vara en normal funktion hos sådana produkter och betraktas inte som ett giltigt garantianspråk.

VÄSKOR, RYGGSÄCKAR OCH LIKNANDE BÄR-PRODUKTER

3 månaders garanti

NOTERING

Garantin gäller inte om det finns bevis på överbelastning.

KLÄDER, ACCESSOARER OCH UTRUSTNING

15 dagars garanti

NOTERING

Garantin gäller endast vid uppenbara tillverkningsfel som dyker upp inom 15 dagar efter användning.

Garantin gäller inte vid felaktig användning och/eller tvätt och/eller felaktig hantering av produkten.

DEN DEL AV PRODUKTEN SOM UTSÄTTS FÖR TIDIGT SLITAGE SÅSOM VADDERING, KABLAR, REP, HANDTAG, FLYTTBARA HJUL, KUDDAR, BLIXTLÅS ETC.

3 månaders garanti

PRODUKTER SOM MÅSTE FÄSTAS I VÄGG, TAK ELLER GOLV (SKRUVAS)

NOTERING

Garantin gäller inte vid skador som uppstår genom att produkter skruvas fast i vägg, golv eller tak.

Även om företaget Kingsbox d.o.o. kan tillhandahålla de skruvar som behövs för att fästa produkterna på vägg, golv eller tak, täcker det inte skador som kan uppstå under installationen av dessa produkter.

ALLA RESERVDELAR ELLER REPARATIONER AV PRODUKTEN

NOTERING

Företaget Kingsbox d.o.o. garanterar att dess reservdelar eller produktreparationstjänster uppfyller samma garantiregler som anges för den produkt för vilken reservdelarna eller reparationstjänsterna är avsedda. Garantin för reparerade produkter förlängs därför endast för reservdelar som används för att reparera produkten.

ASSAULT, CONCEPT 2, SPIRIT/DYECO *

Om du vill göra anspråk på garantin på Spirit, Assault och Concept 2 produkter, vänligen kontakta deras representanter direkt och de kommer att ta över den fortsatta kommunikationen gällande garantin.

VISS PERIOD **

Kingsbox d.o.o. erbjuder garanti för mekaniska defekter i material, utförande och funktionalitet hos dessa produkter, för varje enskild produkt under en specificerad period, från inköpsdatumet. Garantin gäller endast den ursprungliga köparen av produkten så länge som den ursprungliga köparen äger produkten produkt och är ej överlåtbar. Garantin gäller inte skivstänger som behöver underhåll.

* Garantin kan ogiltigförklaras för alla produkter som har skadats på grund av vårdslös eller felaktig användning, ändring, underhåll, förvaring eller hantering av användaren. Eventuella specifika problem angående en Kingsbox d.o.o. produkt som en kund inte är nöjd med kommer att granskas från fall till fall.

** Garantin mot böjning täcker inte någon stång som har skadats på grund av vårdslös eller felaktig användning, ändring, underhåll, förvaring eller hantering av användaren. Försumlig eller felaktig användning inkluderar otillåtet fall av stången (d.v.s. att tappa stången på en låda, bänk, spotterarmar eller stift i ett elställ, överdrivet fall med otillräckliga eller skadade stötfångare, överdrivet fall med järnplåtar, överdrivet fall på betong eller liknande ytor och liknande användning). Eventuella specifika problem angående en Kingsbox d.o.o. produkt som en kund inte är nöjd med kommer att granskas från fall till fall. Vi har upptäckt att de flesta problem med stänger vi byter ut är relaterade till otillåten användning snarare än tillverknings- eller materialproblem.

GARANTI PÅ ANVÄNDA PRODUKTER

Garantin gäller inte begagnade produkter. Köparens specifika svårigheter med produkterna från företaget Kingsbox d.o.o. kommer att behandlas individuellt, från fall till fall.