Säkerhet och underhållsguide

Maskiner kräver till sin natur förebyggande underhåll. För att förhindra skador till följd av felaktig användning är det viktigt att utföra rutinmässig inspektion och underhåll av all gymutrustning. Att skapa en detaljerad handlingsplan med fastställda riktlinjer och inspektionsstandarder som rutinmässigt ska följas är avgörande för gym, personliga träningscenter eller hemmagym. Vi förespråkar följande protokoll för att säkerställa en säker fitnessatmosfär och för vård av din KingsBox-träningsutrustning. Regelbundna granskningar förhindrar problem innan de eskalerar, vilket garanterar utrustningens säkerhet.

Alla som ansvarar för både utrustningen och dess användare måste förstå den här guiden. Detta omfattar personal, ägare och underhållsteam. Se till att den här guiden är lättillgänglig och hänvisas till ofta. Vi rekommenderar övervakning av alla personer som är väl insatta i dessa procedurer när de använder KingsBox träningsutrustning.

Före och efter installationen, inspektera KingsBox utrustningen noggrant för att säkerställa att alla delar fungerar optimalt. Omedelbart efter att KingsBox-utrustningen tas i drift, initiera ett underhållsprogram med periodiska kontroller och definierade riktlinjer. Korrekt dokumentation av underhållsschemat är absolut nödvändigt och alla uppgifter måste utföras korrekt. Utbildning för alla inblandade individer är avgörande för att säkerställa att säkerhets- och underhållsprotokoll upprätthålls.

Alla ändringar eller modifieringar av KingsBox-utrustning är strängt förbjudna. Om utrustningen verkar skadad eller defekt sluta använda den omedelbart och markera den som " UR FUNKTION ". Kontakta omedelbart en certifierad underhållsleverantör.

Använd endast KingsBox träningsutrustning för dess avsedda ändamål. Felaktig användning kan leda till olyckor. Vi rekommenderar starkt att du skruvar fast all KingsBox-utrustning i golvet för att eliminera risken att den välter om den hanteras felaktigt.

Innan du påbörjar en träningsplan, rådfråga sjukvårdspersonal. Förstå noggrant alla varningsetiketter på utrustningen. För vägledning om grundläggande arbetssätt, korrekt användning och säkerhetsprocedurer, kontakta kvalificerad personal. Se till att Pop Pins sätts in ordentligt i viktstaplar för att undvika potentiella faror.

Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer eller underlåtenhet att utbilda underhållspersonal kan leda till allvarliga skador vid användning av KingsBox-utrustning. Anläggningsägare och operatörer har ansvaret för att se till att dessa säkerhetsåtgärder följs.

ALLMÄN SÄKERHET, ANVÄNDARSÄKERHET OCH INFORMATION

Utför regelbundna inspektioner och underhåll enligt KingsBox riktlinjer för bästa utrustningsprestanda. KingsBox träningsutrustning är tillverkad av högkvalitativa komponenter som är utformade för att vara lättskötta och hållbara. Ändå är regelbundet slitage oundvikligt. Se till att kvalificerad personal utför inspektioner och håller detaljerade register. Åtgärda och byt ut alla slitna eller skadade delar omedelbart.

DAGLIG INSPEKTION OCH RENGÖRINGSREKOMMENDATIONER

Daglig inspektion och rengöring av varje maskin är avgörande.

Kontrollera kablar, remmar, remskivor, ramar och klädsel.

Rensa svett och kroppsoljor varje dag för att undvika nedbrytning av utrustningen.

Undvik rengöringsmedel som kan skada utrustningens finish eller klädsel.

Se till att kablar, ramar, klädsel, stänger, viktstaplar och kullager kontrolleras, rengörs och smörjs vid behov.

Använd aldrig starka kemikalier eller färgade trasor som kan skada eller smutsa ner utrustningen.

Om ersättnings- eller garantikrav krävs skicka ett e-postmeddelande till info@kingsbox.com eller besök vår hemsida kingsbox.com.

Felaktigt underhåll kan ogiltigförklara din garanti. För effektiv service, skicka/visa tydliga fotografier av delar och eventuella skador.