VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruky na výrobky, které nevyrábí společnost Kingsbox d.o.o., budou dodrženy v souladu se zárukou výrobce. Další informace o záruce naleznete na stránce produktu na webových stránkách.

Společnost Kingsbox d.o.o. poskytuje původnímu uživateli záruku, že výrobek společnosti Kingsbox d.o.o. bude bez vad materiálu nebo defektů po dobu uvedenou níže od data zakoupení, pokud není na výrobku uvedeno jinak.

BUMPEROVÉ KOTOUČE

1 rok záruka na 10kg, 15kg, 20kg a 25kg závaží

Záruka 6 měsíců na 5kg závaží

POZNÁMKY

Záruka platí pouze v případě, že závaží bylo použito na speciální platformě pro zvedání závaží nebo na gumové podložce o tloušťce 15 mm a více.

Záruka neplatí, pokud bylo závaží o hmotnosti 5 kg upouštěno z výšky.

Blednutí barvy je u tohoto typu výrobku normální a záruka se na něj nevztahuje.

TECHNICKÉ KOTOUČE A MIKROZÁVAŽÍ

Záruka 6 měsíců na kotouče OVERSIZE TECHNICAL PLATES a bumpery KINGSBOX HARD CORE BUMPERS

Záruka 1 rok na mikrozávaží ROYAL RUBBER MICRO LOADS

Záruka 1 rok na mikrozávaží KINGSBOX STEEL MICRO LOADS (při poškrábání nebo naložení závaží na tyč může dojít k poškození laku).

POZNÁMKY

Záruka platí pouze v případě, že závaží bylo použito na speciální platformě pro zvedání závaží nebo na gumové podložce o tloušťce 15 mm a více.

Záruka neplatí, pokud byla technická závaží a mikrozávaží upuštěna z výšky.

Blednutí barvy je u tohoto typu výrobku normální a záruka se na něj nevztahuje.

Záruka se nevztahuje na odlupování vrchní vrstvy nátěru ze závaží Kingsbox Steel Micro Loads.

OLYMPIJSKÉ ČINKY

Záruka 1 rok na osy Cerakote, Kings bar II., Queens bar, Prince bar a Ez Curl bar/činku angled barbell

1 rok záruka na osy JUNIOR BAR, ROYAL BAR, ROYAL HEX BAR, GREAT BAR, DARK KNIGHT BAR, WHITE KNIGHT BAR, VICTORIA BAR, ROYAL WL BAR, GOBLET SAFETY BAR, POWER WARRIOR BAR, WOMEN'S ROYAL WL BAR

Speciální činky: MINI KID BAR (1 rok), AXLE BAR (2 roky), AXLE JUNIOR BAR (2 roky), MULTI GRIP BAR (1 rok), LOG STRONG MAN ML-2 (1 rok), DUKES AXLE BAR (2 roky), POWER SQUAT BAR (1 rok), THE C BAR (MEN'S OL BARBELL) (1 rok), THE C BAR (WOMEN'S OL BARBELL) (1 rok)

POZNÁMKY

Záruka platí pouze v případě, že závaží bylo použito na speciální platformě pro zvedání závaží nebo na gumové podložce o tloušťce 15 mm a více.

Záruka se nevztahuje na odlupování vrchního nátěru.

Záruka neplatí, pokud je zřejmé nesprávné použití a nesprávné skladování výrobku.

Záruka na rez se nevztahuje na rez způsobenou poškrábanými a/nebo otlačenými a/nebo opotřebovanými díly a/nebo díly, které je třeba opravit.

Záruka na prorezavění zaniká v případě prokázání vnějšího použití a/nebo skladování dílů, které ve venkovním prostředí nebyly chráněny, poškrábání a/nebo promáčknutí v důsledku úderů nebo poškození povrchu v důsledku použití nevhodných a agresivních čisticích prostředků a/nebo nevhodných čisticích prostředků (např. ocelových kartáčů apod.).

Záruka neplatí, pokud činky nebyly řádně udržovány (např. bez čištění od zbytků hořčíku, bez mazání a čištění ložisek atd.).

Záruka se nevztahuje na poškození speciálních činek způsobené upuštěním z výšky na zem.

SVORKY

Záruka 3 měsíce na svorky SPRING COLLARS, LOCK JAW COLLARS, LOCK ALUMINUM JAW, COMPETITION COLLARS, ROUND JAW COLLARS a IRON LOCK JAW. Záruka 1 rok na KINGSBOX MAGNETIC LOCK JAW COLLARS.

POZNÁMKY

Záruka neplatí, pokud je zřejmé nesprávné použití a nesprávné skladování výrobku.

ÚCHYTY, KETTLES, CLUBBELLS, KLADIVA

Záruka 1 rok

POZNÁMKY

Záruka neplatí, pokud je zřejmé nesprávné použití a nesprávné skladování výrobku.

Záruka se nevztahuje na upuštění úchytů, závaží kettlebell, závaží clubbell a kladiv na podlahu.

Záruka se nevztahuje na rez způsobenou poškrábáním a promáčknutím v důsledku nesprávného používání.

PÍSKOVÉ VAKY

Záruka 1 rok

POZNÁMKY

Záruka se nevztahuje na případy, kdy dojde k mírnému úniku písku, protože to je u těchto výrobků běžné.

Záruka neplatí v případě použití výrobku na betonových podlahách a v případě zjevných známek poškození nárazem.

KOULE ATLAS STONE

2 roky

POZNÁMKY

Záruka neplatí v případě použití výrobku na betonových podlahách a v případě zjevných známek poškození nárazem.

MÍČE WALL BALL

Záruka 1 rok

POZNÁMKY

Záruka se nevztahuje na případy, kdy byl výrobek hozen na zem.

Záruka neplatí, pokud byl výrobek použit na betonové podlaze.

Po delším používání může výrobek změnit svůj tvar a/nebo ztratit kulatost a vyváženost, což je normální a záruka se na to nevztahuje.

MÍČE SLAM BALL

6 měsíců

POZNÁMKY

Záruka neplatí, pokud byl výrobek použit na betonové podlaze.

Po delším používání může výrobek změnit svůj tvar a/nebo ztratit kulatost a vyváženost. To je u takového výrobku normální a nevztahuje se na něj záruka.

Únik vzduchu z ventilu se považuje za normální a záruka se na to nevztahuje.

HOROLEZECKÁ LANA

Záruka 1 rok

POZNÁMKY

Záruka se nevztahuje na venkovní použití a venkovní skladování lan.

Vzhledem k přírodnímu materiálu se na lanech mohou v prvních týdnech používání tvořit vlákna. To je normální a záruka se na to nevztahuje.

ZÁTĚŽOVÉ VESTY A ZÁVAŽÍ PRO VESTY

Záruka 1 rok

OPASKY, BANDÁŽE, CHRÁNIČE ZÁPĚSTÍ, CHRÁNIČE KOTNÍKŮ, CHRÁNIČE KOLEN, CHRÁNIČE LOKTŮ, PÁSKY NA OCHRANU DLANÍ A KOŽENÉ, PVC, POLYPROPYLENOVÉ A NEOPRENOVÉ RUKAVICE.

Záruka 6 měsíců

PRUŽNÉ PÁSKY A SMYČKY

Záruka 6 měsíců

POZNÁMKY

Blednutí barev je normální jev způsobený časem a záruka se na to nevztahuje.

Záruka se nevztahuje na případy dlouhodobého vystavení výrobku slunečnímu záření.

Záruka neplatí, pokud byl výrobek použit na ostrých hranách.

OCELOVÉ/ŠROUBOVANÉ VÝROBKY (volně stojící a nástěnné konstrukce, stanoviště)

Omezená doživotní záruka na konstrukční ocelové díly.

2 roky na ocelové, pozinkované díly určené pro venkovní použití. Záruka se vztahuje na výskyt rzi a poškození konstrukcí souvisejících s korozí.

2 rok na ocelové díly určené pro vnitřní použití. Záruka se vztahuje na výskyt rzi a poškození konstrukcí souvisejících s korozí.

2 rok na všechny ostatní součásti, jako je hardware, polštáře atd.

POZNÁMKY

Omezená doživotní záruka se vztahuje pouze na vady konstrukčních ocelových dílů a/nebo praskliny konstrukčních svarů. Doživotní záruka končí, když se výrobek stane nepoužitelným z jiných důvodů, než jsou vady materiálu nebo výroby. Společnost Kingsbox d.o.o. poskytuje na tento výrobek záruku na materiálové, funkční a výrobní vady po dobu životnosti výrobku. „Doživotní“ záruční krytí končí v okamžiku, kdy se výrobek stane nepoužitelným z jiných důvodů, než jsou vady materiálu nebo zpracování. Záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího výrobku po dobu, kdy je původní kupující vlastníkem výrobku, a je nepřenosná. Záruka se nevztahuje na činky, které vyžadují údržbu.

Záruka na rez se nevztahuje na rez způsobenou poškrábanými a/nebo otlačenými a/nebo opotřebovanými díly a/nebo díly, které je třeba opravit.

Záruka na prorezavění zaniká v případě prokázání vnějšího použití a/nebo skladování dílů, které nebyly chráněny ve venkovním prostředí, poškrábání a/nebo promáčknutí v důsledku úderů nebo poškození povrchu v důsledku použití nevhodných a agresivních čisticích prostředků a/nebo nevhodných čisticích prostředků (např. ocelových kartáčů apod.).

Záruka na rez se nevztahuje na rez, která se vyskytuje na vnitřním povrchu ocelových trubek, ani na rez na okrajích otvorů, které vznikají při řezání laserem.

Jakékoli ocelové tyče/dílce, které musí uživatelé uchopit, mohou způsobit vyblednutí barvy nebo rukojeti, což je považováno za normální a záruka se na to nevztahuje.

Stojany pro skladování vybavení se mohou v důsledku dlouhodobého používání mírně ohýbat. Čím větší je hmotnost skladovaných výrobků, tím rychleji může dojít k ohnutí. Toto je považováno za normální a záruka se na to nevztahuje.

OCELOVÉ/ŠROUBOVANÉ VÝROBKY (GHD, lavice, atd.)

2 roky na ocelové, pozinkované díly určené pro venkovní použití. Záruka se vztahuje na výskyt rzi a poškození konstrukcí souvisejících s korozí.

2 rok na ocelové díly určené pro vnitřní použití. Záruka se vztahuje na výskyt rzi a poškození konstrukcí souvisejících s korozí.

2 rok na všechny ostatní součásti, jako je hardware, polštáře atd.

POZNÁMKY

Omezená doživotní záruka se vztahuje pouze na vady konstrukčních ocelových dílů a/nebo praskliny konstrukčních svarů. Doživotní záruka končí, když se výrobek stane nepoužitelným z jiných důvodů, než jsou vady materiálu nebo výroby. Společnost Kingsbox d.o.o. poskytuje na tento výrobek záruku na materiálové, funkční a výrobní vady po dobu životnosti výrobku. „Doživotní“ záruční krytí končí v okamžiku, kdy se výrobek stane nepoužitelným z jiných důvodů, než jsou vady materiálu nebo zpracování. Záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího výrobku po dobu, kdy je původní kupující vlastníkem výrobku, a je nepřenosná. Záruka se nevztahuje na činky, které vyžadují údržbu.

Záruka na rez se nevztahuje na rez způsobenou poškrábanými a/nebo otlačenými a/nebo opotřebovanými díly a/nebo díly, které je třeba opravit.

Záruka na prorezavění zaniká v případě prokázání vnějšího použití a/nebo skladování dílů, které nebyly chráněny ve venkovním prostředí, poškrábání a/nebo promáčknutí v důsledku úderů nebo poškození povrchu v důsledku použití nevhodných a agresivních čisticích prostředků a/nebo nevhodných čisticích prostředků (např. ocelových kartáčů apod.).

Záruka na rez se nevztahuje na rez, která se vyskytuje na vnitřním povrchu ocelových trubek, ani na rez na okrajích otvorů, které vznikají při řezání laserem.

Jakékoli ocelové tyče/dílce, které musí uživatelé uchopit, mohou způsobit vyblednutí barvy nebo rukojeti, což je považováno za normální a záruka se na to nevztahuje.

Stojany pro skladování vybavení se mohou v důsledku dlouhodobého používání mírně ohýbat. Čím větší je hmotnost skladovaných výrobků, tím rychleji může dojít k ohnutí. Toto je považováno za normální a záruka se na to nevztahuje.

POLŠTÁŘE, TATAMI, PĚNOVÝ PLYO BOX A DALŠÍ PODOBNÉ VÝROBKY PLNĚNÉ PĚNOU

Záruka 6 měsíců

POZNÁMKY

Záruka neplatí v případě použití výrobků na betonových podlahách a/nebo při venkovním použití a skladování.

PODLAHA KINGSBOX A JINÉ PĚNOVÉ PODLAHY PRO ZÁTĚŽOVÉ PODLAHY

Záruka 1 rok

POZNÁMKY

Záruka neplatí v případě použití výrobků na betonových podlahách a/nebo při venkovním použití a skladování a/nebo pokud jsou přítomny známky pádu ostrých předmětů a/nebo známky pádu nevhodných závaží (např. standardních zátěžových desek bez gumy).

ČASOVAČE A DALŠÍ ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Záruka 1 rok

POZNÁMKY

Záruka neplatí v případě použití nevhodného napětí a/nebo pokud jsou zařízení vystavena vnějším vlivům (např. slunečnímu záření, vodě, vlhkosti).

GUMOVÉ PODLAHY (NÁVOD NA POKLÁDKU GUMY MUSÍ BÝT BEZ PRODLENÍ PŘILOŽEN KE VŠEM ZÁSILKÁM).

Záruka 1 rok

POZNÁMKY

Poškrábání a vyblednutí gumové podlahy a vyblednutí skládačky tatami se považuje za normální a záruka se na to nevztahuje.

Pryž je materiál, který podléhá změnám velikosti v důsledku svých přirozených vlastností a změn počasí, prostředí a teploty. Proto se může během používání ztenčovat nebo zesilovat a/nebo zkracovat či prodlužovat. To je považováno za normální a záruka se na to nevztahuje.

Pečlivě si přečtěte pokyny pro pokládku a údržbu pryžových podlah a skládaček tatami. V případě nesprávné instalace a/nebo údržby se na ně záruka nevztahuje.

Záruka neplatí v případě vystavení pryžových podlah a skládaček tatami přímému slunečnímu záření.

Záruka neplatí, pokud byly na výrobky použity agresivní čisticí kapaliny, jako je chlor, aceton nebo podobné chemické prostředky.

VZPĚRAČSKÉ PLATFORMY

Záruka 1 rok

POZNÁMKY

Oděrky a vyblednutí pryžové platformy se považují za normální a záruka se na to nevztahuje.

Pogumovaná část platformy může vlivem vlastností pryže změnit svůj tvar a velikost, na což se záruka nevztahuje.

Přestože je dřevěná část platformy vyrobena z vysoce odolného dřeva, používání lavic nebo stanovišť na ní může způsobit poškrábání nebo promáčknutí, na které se záruka nevztahuje.

Záruka se nevztahuje na poškození ocelových profilů platformy způsobené pádem závaží nebo jiných tvrdých výrobků.

PODLOŽKY PRO CVIČENÍ

Záruka 6 měsíců

POZNÁMKY

Záruka neplatí v případě použití výrobku na betonových podlahách a v případě zjevných známek poškození nárazem.

NAFUKOVACÍ VÝROBKY

Záruka 6 měsíců

DŘEVĚNÉ VÝROBKY

Záruka 1 rok

POZNÁMKY

Záruka neplatí, pokud byl výrobek použit na betonové podlaze.

Záruka se nevztahuje na případy používání nebo skladování výrobku venku a/nebo dlouhodobého vystavení slunečnímu záření a/nebo rozlití kapaliny.

Škrábance a/nebo odlupování a/nebo drolení dřeva jsou považovány za normální a záruka se na to nevztahuje.

VÝROBKY POTAŽENÉ URETANEM, PRYŽÍ, NEOPRENEM, TPR NEBO VINYLEM.

Záruka 1 rok

POZNÁMKY

Záruka neplatí, pokud byl výrobek použit na nevhodném povrchu.

Odlupování povlaku je považováno za normální a záruka se na to nevztahuje.

Výrobky z pryže, TPR, neoprenu a vinylu mohou mít mírný zápach, zejména pokud jsou zcela nové. Zápach je považován za normální vlastnost těchto výrobků a není považován za platnou záruční reklamaci.

TAŠKY, BATOHY A PODOBNÉ VÝROBKY

Záruka 3 měsíce

POZNÁMKY

Záruka se nevztahuje na případy přetížení.

ODĚVY, DOPLŇKY A VYBAVENÍ

15 denní záruka

POZNÁMKY

Záruka platí pouze v případě zjevných výrobních vad, které se projeví do 15 dnů od použití.

Záruka se nevztahuje na případy nesprávného používání a/nebo mytí a/nebo manipulace s výrobkem.

ČÁSTI VÝROBKŮ, KTERÉ JSOU VYSTAVENY BRZKÉMU OPOTŘEBENÍ, JAKO JSOU POLSTROVÁNÍ, KABELY, LANA, RUKOJETI, POHYBLIVÁ KOLEČKA, PODLOŽKY, ZIPY ATD.

Záruka 3 měsíce

VÝROBKY, KTERÉ MUSÍ BÝT PŘIPEVNĚNY KE STĚNĚ, STROPU NEBO PODLAZE (PŘIŠROUBOVÁNY).

POZNÁMKY

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené přišroubováním výrobků do zdi, podlahy nebo stropu.

Přestože společnost Kingsbox d.o.o. může poskytnout šrouby potřebné k upevnění výrobků na stěnu, podlahu nebo strop, záruka se nevztahuje na škody, které mohou vzniknout při instalaci těchto výrobků.

VŠECHNY NÁHRADNÍ DÍLY NEBO OPRAVY VÝROBKU.

POZNÁMKY

Společnost Kingsbox d.o.o. zaručuje, že její náhradní díly nebo služby opravy výrobků splňují stejná záruční pravidla, která jsou stanovena pro výrobek, pro který jsou náhradní díly nebo služby opravy určeny. Záruka na opravené výrobky se proto prodlužuje pouze na náhradní díly použité k opravě výrobku.

ASSAULT, CONCEPT 2, SPIRIT/DYECO*

V případě, že chcete uplatnit záruku na produkty Spirit, Assault a Concept 2, kontaktujte prosím přímo jejich obchodní zástupce, kteří se ujmou další komunikace ohledně záruky.

URČITÉ OBDOBÍ **

Společnost Kingsbox d.o.o. poskytuje záruku na mechanické vady materiálu, zpracování a funkčnost těchto výrobků, a to na každý jednotlivý výrobek po stanovenou dobu od data zakoupení.Záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího výrobku po dobu, kdy je původní kupující vlastníkem výrobku, a je nepřenosná. Záruka se nevztahuje na činky, které vyžadují údržbu.

* Záruka může být zrušena na jakýkoli výrobek, který byl poškozen v důsledku nedbalého nebo chybného používání, úprav, údržby, skladování nebo manipulace ze strany uživatele. Jakékoli specifické problémy týkající se výrobku společnosti Kingsbox d.o.o., se kterým zákazník není spokojen, budou posuzovány případ od případu.

** Záruka na ohnutí se nevztahuje na tyče, které byly poškozeny v důsledku nedbalého nebo chybného používání, úprav, údržby, skladování nebo manipulace ze strany uživatele. Nedbalé nebo chybné používání zahrnuje nesprávné upuštění tyče (tj. upuštění tyče na box, lavičku, ramena spotteru nebo kolíky v posilovacím stojanu, nepřiměřené upuštění s nevyhovujícími nebo poškozenými bumpery, nepřiměřené upuštění s železnými kotouči, nepřiměřené upuštění na beton nebo podobné povrchy a podobné použití). Jakékoli konkrétní problémy týkající se výrobku společnosti Kingsbox d.o.o., se kterým zákazník není spokojen, budou posuzovány případ od případu. Zjistili jsme, že většina problémů s osami, které vyměňujeme, souvisí spíše s nesprávným používáním než s výrobními problémy nebo problémy s materiály.

ZÁRUKA NA POUŽITÉ VÝROBKY

Záruka se nevztahuje na použité výrobky. Konkrétní potíže kupujícího s výrobky společnosti Kingsbox d.o.o. budou řešeny individuálně, případ od případu.