Search

»E-POSLOVANJE 2019-2022«

V okviru Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije) in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, smo v podjetju TNG oprema d.o.o. pridobili nepovratna sredstva v višini 29.610,00 € za izvedbo projektov:

  • elektronska izmenjava med partnerji (nadgradnja spletne trgovine),
  • spletne strani za tuje trge (priprava spletnih strani v francoskem in španskem jeziku),
  • nadgradnja spletne trgovine (avtomatsko vodenje zaloge),
  • produktno-prodajni video,
  • krepitev kompetenc – usposabljanja (izvedba usposabljanja zaposlenih za učinkovito izkoriščanje implementiranih rešitev in uporabo marketinških orodij).

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

http://www.eu-skladi.si

https://www.spiritslovenia.si/ 

Thanks!

Please enter your email and we will send you the catalog on email!